Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolan Solbacka - Räven 2015/2016 Utveckling och lärande

Skapad 2015-10-30 12:07 i Pysslingen Förskolor Solbacka Pysslingen
Varje avdelning skriver en LPP för sin verksamhet utifrån utvedcklingssamtal, intressen och talanger i gruppen. Den innehåller mål för arbetet, målbeskrivning, aktiviteter och utvärdering.
Förskola

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Avdelningens mål

Mål: Att barnen erbjuds utrymme och material till att vidareutveckla och utmana deras intressen - språk/skriftspråk, matematik, skapande och konstruktionslek.

Målbeskrivning, hur ser vi att vi nått målet?

Målet är nått när barngruppen kontinuerligt sysselsätter sig längre stunder med vårt material och när vi pedagoger upplever att materialet och våra aktiviteter är tillräckligt utmanande för barnen.

Aktiviteter/teman

Metoder för att nå målet: Materialet och våra aktiviteter ska erbjuda barnen utmaningar utifrån deras intressen. På avdelningen har vi tex ritningar till Jovo och Kaplastavsbygge, mönster till pärlplattor, böcker och lärplatta med lekfull skriftspråks- och matematikträning, material till att bygga och konstruera med och inspiration till skapande aktiviteter. På samlingarna utmanar vi barnen med rim och ramsor, svårare sånger, matematik- och språklekar mm. Vi kommer kontinuerligt att vidareutveckla vårt material och våra aktiviteter på avdelningen utifrån barnens intressen för att ge dem nya utmaningar.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,

Uppföljningar och utvärdering

Januari 2016: Vi upplever att det material vi har på avdelningen är tillräckligt utmanande och stimulerande för barnen. Detta ser vi genom att barnen under längre stunder sysselsätter sig och leker med materialet och att de ofta använder sig av olika sorters material i samma lek för att komplettera och vidareutveckla sina lekar.

Vi erbjuder ett material med bla ritningar och mönster i olika svårighetsgrader, materialet på avdelningen inbjuder också barnen till att använda sin egen fantasi och kreativitet. Detta ser vi genom att deras byggen och skapande blir mer avancerade och gjorda utifrån deras egna idéer. Vi ser också att barnen visar intresse för lärplattan, där de tex lär sig siffror och bokstäver.

Barnen visar intresse för naturvetenskap och vi har därför introducerat vår naturvetenskap/experimenthörna där barnen både själva, tillsammans med kompisar och tillsammans med en pedagog kan upptäcka och forska och därigenom få nya utmaningar.

Vi ser också att skapande material av olika slag ger utrymme för en vidareutveckling i barnens fantasi, kreativitet och samarbete och därför tillför vi sådant material kontinuerligt, tex återvinningsmaterial, olika kartonger, tyger, färgat papper och toarullar.

Juni 2016: Vi upplever att detta fortfarande stämmer överens. Under hela läsåret har miljö, material och aktiviteter kunnat stimulera och utmana barnen i gruppen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: