Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik och trafiksäkerhet

Skapad 2015-10-30 15:09 i Stamgärde skola Åre
Vi lär oss mer om trafik och trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Trafik; vad är det?

Hur rör man sig i trafiken på ett säkert sätt; vad gäller när jag går eller cyklar på en väg?

Vad finns det för vägskyltar i vårt närområde och vad betyder de egentligen? Finns det trafikfarliga platser på vägen mellan ditt hem och skolan?

Hur får vi en mer trafiksäker närmiljö?

Är det så viktigt att använda reflex? Detta är några av de frågor vi kommer att arbeta med under detta tema, som kommer att pågå under några veckor.

Innehåll

Förväntat resultat: 

När vi har arbetat färdigt med detta område, ska du:

-bli mer "trafiksmart" och mer medveten om vad som är viktigt att tänka på när du är ute och går/cyklar på en väg.

-kunna berätta vad som menas med ordet "trafik".

-kunna berätta om några viktiga trafikregler som du ska tänka på när du är ute och går eller cyklar längs en väg.

-veta vad några vanliga trafikskyltar betyder.

-kunna berätta om några trafikfarliga platser i din närmiljö, samt ge tips på hur trafiken skulle kunna bli säkrare i närområdet.

-veta hur viktigt det är att använda reflexer i mörkret.

 

Undervisning:

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta på olika sätt:

-Vi ska titta på filmer om olika trafiksituationer och ha efterföljande reflektioner och diskussioner.

-Vi kommer att läsa texter om trafik, göra tankekartor och skriva egna texter.

-Vi kommer att utforska trafiken i vårt närområde (gå på "trafikpromenader")  och ta reda på vilka vägskyltar vi har i vår närhet och vad de betyder.

-Vi kommer att göra grupparbeten som handlar om trafikfarliga platser och hur vi kan förbättra trafiksäkerheten vid de platserna.

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Du är i trafiken mest varje dag och det är viktigt att du blir "trafiksmart", så att det blir säkrare för dig. Det är viktigt att känna till vissa superviktiga regler som gäller för dig när du rör dig i trafiken, som gångtrafikant, eller cyklist. Du är en del av trafiken!

- För att ni ska bli mer medvetna om trafikmiljön i närmiljön, få en ökad förståelse och insikt i hur man beter sig i trafiken och bli mer trafiksäker helt enkelt.

 

Examinationsuppgifter:

-Du kommer att få berätta om din väg mellan hemmet och skolan och vad du upplever som trafikfarligt längs den vägen (så att jag ser att du kan fundera/reflektera över trafikfarliga platser och trafiksäkerhet).

-Du kommer att få ett skriftlig prov med några frågor som du ska skriva svar på.

-Du kommer att få göra grupparbeten som ni ska redovisa för klassen.

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att kunna reflektera över och berätta om riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö, samt din förmåga att kunna ge exempel på vad som är viktigt att tänka på för dig när du går/cyklar längs en väg. 

Detta kommer att ske kontinuerligt på lektionerna, i grupparbeten och diskussioner samt redovisningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: