Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En läsande klass åk 5

Skapad 2015-11-01 09:54 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska

Vad är en stjärnläsare och vad behöver man lära sig för att bli en stjärnläsare?

Innehåll

Mål

Öka elevernas läsförståelse genom att lära sig använda olika läsförståelsestrategier.
Öka flytet i läsningen.
Öka läslusten hos eleverna.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Arbetets innehåll

Arbeta med olika typer av texter för att lära eleverna använda olika läsförståelsestrategier. Vi kommer att besöka biblioteket i området och få bokprat och boktips.
Samtala om och bearbeta olika texter på ett strukturerat och forskningsbaserat sätt.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta med "En läsande klass".
Vi följer det upplägg som finns publicerat på www.enlasandeklass.se och kompletterar med en del annat material.

Visa din kunskap - Bedömning

Jag bedömer elevernas kunskaper kontinuerligt under arbetets gång såväl skriftligt som muntligt.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Reflektion

Vad vet du om de olika lässtrategierna - spågumman, detektiven, reportern, cowboyen, konstnären?
Har du blivit en stjärnläsare?
Vad behöver du jobba mer med när det gäller läsning?
Vad tycker du om det här sättet att arbeta med läsning?

Matriser

Sv SvA
En läsande klass åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa med flyt
x
Du kan läsa texter anpassade för din ålder med visst flyt och stakar dig bara när du stöter på nya ord.
Du kan läsa texter anpassade för din ålder med gott flyt och stakar dig inte längre.
Du kan läsa texter anpassade för din ålder med mycket gott flyt och anpassar även rösten efter innehållet i texten.
Läsförståelse
x
Du visar en grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av texter.
Du visar en god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av texter.
Du visar en mycket god läsförståelse genom att göra väl utvecklade sammanfattningar av texter.
Samtala
x
Du kan samtala om texters innehåll på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om texters innehåll på ett sätt som relativt väl upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om texters innehåll på ett sätt som mycket väl upprätthåller samtalet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: