Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsplanering årskurs 1 Idrott och hälsa

Skapad 2015-11-01 10:58 i Uddaredskolan Lerum
Detta är en beskrivning av de mål som vi jobbar mot i idrott och hälsa under årskurs 1
Grundskola 1 Idrott och hälsa
I idrotten kommer du få möjlighet att utveckla dina rörelser genom lekar, danser, bollsporter och olika hinderbanor.Vi lär oss också om sådant som är bra för vår hälsa. Du kommer även att få möjlighet att önska idrottslektion.

Innehåll

2. MÅLET MED UNDERVISNINGEN

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

 

3. SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

Vi arbetar med de grovmotoriska grundformerna genom att värma upp med musik till Röris-gympa eller Följa John lekar.

Vi övar grunderna i gymnastik t.ex. kullerbytta, hjula och handstående.

Vi tränar motorik och styrka i olika redskapsbanor.

Vi övar och leker olika motoriska samarbetslekar och lär oss följa dess regler.

Vi övar olika bollekar både ute och inomhus.

Vi har friidrott utomhus och inomhus. Höjd, längd, 60 meter, häck, kula och kast med boll.

Vi har lekar och rörelse i natur och utemiljö, bl.a. stafetter, skoljogg och mini OS.

Vi lär oss om Allemansrättens grunder.

Vi besöker Vattenpalatset, leker och övar på att flyta och simma.

Vi läser, samtalar och gör dokumentation om sådant som är bra för vår hälsa.

 

4. DETTA SKALL BEDÖMAS 

– Eleven ska kunna delta i uppvärmnings-aktiviteter/lekar/redskapsbanor som innefattar samarbete och sammansatta motoriska rörelser.

– Eleven ska till viss del kunna anpassa sina rörelser till takt och rytm.

– Eleven ska kunna genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö och känna till allemansrättens regler.

– Eleven ska kunna delta i samtal och göra dokumentation om sådant som är bra för vår hälsa.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Udd/HH Idrott och hälsa 1-3

>>>
>>>
I slutet av år 3
**Motorik, lekar och spel**
Jag försöker röra mig på ett passande sätt i enkla lekar både inomhus och utomhus.
Jag försöker röra mig på ett passande sätt i enkla lekar och idrotter både inomhus och utomhus.
Jag kan vara med i enkla lekar, spel och idrotter både inomhus och utomhus. Jag försöker röra mig på ett sätt som passar det jag gör.
**Takt och rytm**
Jag rör mig gärna till musik.
Jag kan röra mig till olika sorters musik.
Jag kan dansa och röra mig på ett enkelt sätt till musik.
**Simma**
Jag vill ha flythjälpmedel för att träna simtagen på mage.
Jag kan flyta korta stunder och även simma lite på mage utan flythjälpmedel. Jag vill ha flythjälp när jag tränar på ryggsim.
Jag kan flyta och simma utan flythjälpmedel, både på mage och på rygg.
**Samtala om hälsa och egna upplevelser**
Jag vill ha hjälp av stödjande frågor för att berätta vad jag tänkte och kände när jag idrottade eller ansträngde mig.
Jag kan mer självständigt beskriva vad jag tänkte och kände när jag idrottade eller ansträngde mig.
Jag kan prata om vad jag tänkte och kände när jag idrottade eller ansträngde mig.
**Aktiviteter i natur och utemiljö**
Jag är med i lekar utomhus. Jag försöker anpassa min klädsel till vädret.
Jag är med i lekar utomhus. Jag försöker anpassa mig till väder och platsen vi ska vara på.
Jag är med i lekar utomhus. Jag försöker anpassa mig till väder, plats och till allemansrätten.
**Orientera sig**
Jag vet hur en karta är gjord och hur jag ska använda den.
Jag kan hitta inne i idrottshallen med hjälp av en enkel karta.
Jag kan hitta i kända miljöer utomhus med hjälp av enkla kartor.
**Förebygga skador**
Jag kan följa regler för enkla lekar.
Jag kan följa regler för lekar och spel. Jag kan förlora.
Jag kan följa regler för lekar och spel samt visa hänsyn mot andra. Jag kan på ett enkelt sätt berätta varför man ska värma upp kroppen.
**Säkerhet och nödsituationer**
Du lyssnar och följer de regler som lärare och pedagoger ger på lektionen.
Du tar ansvar för idrottssalens redskap och material och använder dessa på rätt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: