Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2015-11-01 15:11 i Vittinge förskola Heby
Förskola
Beskriv vad det hela går ut på eller introducera på ett spännande sätt.

Innehåll

Bakgrund

Här skriver ni bakgrunden till att ni valt temat. dvs hur det kommer sig att ni ska arbeta med detta tema, tex barns visade intresse...

Vi har flera barn som behöver extra stöd i sin språk utveckling.

Vi hade en avdelning i Heby som pratat lite om babblarna och vi ville prova.


Syfte

Berätta om VARFÖR ni ska jobba med detta tema -


Det är ett lätt och roligt sätt att synliggöra barn språkutveckling. Det är även ett roligt sätt att involvera hela lpfö 98/2010 utan att det blir för invecklat.

Mål

Vad är målet med detta tema - dvs VART ska ni? hur ser det ut när ni är framme?Att barnen visar intresse för babblarna och att vi ser en skillnad i utvecklingen .
Arbetssätt

HUR ska ni komma till målet? beskriv hur ni kommer att ge barnen möjlighet att itveckla de förmågor ni valt.

Vi involverar babblarna i våra dagliga rutiner.

Vi skapar en babblarna värld tillsammans med barnen som de kan utforska och leka i.

Vi ska lyssna in barnens idéer och intressen

Uppföljning/utvärdering/utveckling

Anteckna under temats gång = uppföljning mot mål

När temat är över Utvärdera= nådde vi mål och syfte? kom vi dit vi ville? varför? varför inte?

Vad kan vi göra annorlunda nästa gång? Utveckling = vad kan ni gå vidare med och vad kan ni göra om? Vad kan förbättras?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: