Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska F-2

Skapad 2015-11-01 16:17 i Fageredsskolan Falkenberg
Gällande version för läsåret 2015/2016 för Fageredsskolan
Grundskola F – 2 Engelska
Du kommer att lära dig att prata och sjunga lite grundläggande engelska. De äldre kommer också öva lite på att skriva lite enklare engelska.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att utveckla din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • visa att du kan förstå tydligt talad, enkel engelska.
 • visa att du kan förstå enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • formulera dig i muntliga framställningar av olika slag.
 • formulera dig i skriftliga framställningar av olika slag.

Jag bedömer dina förmågor när du pratar, lyssnar, läser och skriver i klassrummet i aktiviteter under lektionstid.

Kopplingar till läroplan

 • En  A 6
  Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  A 6
  Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  A 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  A 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att på ett lekfullt sätt använda dig av engelska tillsammans med dina medelever. Vi kommer att jobba med sång, lek, filmer, dramatiseringar, ramsor, sagor, samtal och dialoger. 

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Intressen, personer och platser.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: