Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell och de andra episka litteraturgenrerna VT 2016

Skapad 2015-11-02 12:55 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Du kommer läsa olika episka texter och utveckla dina olika förmågor som t.ex. analys- kommunikation- begrepps-förmåga.
Grundskola 6 – 9

Du börjar med novell och går vidare till berättelse, dagbok, reportage m.m. Mycket av intressant läsning! Du kommer att välja tema för dina egna texter!

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Novell och de andra episka litteraturgenrerna

Nivå E
Du:
Nivå C
Du:
Nivå A
Du:
Lässtrategier
för att förstå och tolka skönlitterära texter.Att utläsa texters budskap både det uttalade och sådant som står mellan raderna
-kan läsa olika texter med flyt -väljer och använder lässtrategier utifrån olika texters särdrag. -gör enkla sammanfattningar -kommenterar centrala delar - visar grundläggande läsförståelse. - kan tolka och föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap
- kan läsa olika texter med gott flyt -kan på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. - gör utvecklade sammanfattningar -kommenterar centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband -visar god läsförståelse. -kan tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt och budskap som kan läsas mellan raderna
-kan läsa olika texter med mycket gott flyt -kan på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. -gör välutvecklade sammanfattningar -kommenterar centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband -visar eleven mycket god läsförståelse. -kan tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda
Strategier för att skriva
olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samarbetar.
Du: - kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll, viss språklig variation, i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. -Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Du: -kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. -Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Du: - kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll, god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. -Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
Språkets struktur
Resonera om modersmål & svenska
Du: -kan på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska - kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Du: -kan på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska - kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Du: -kan på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska - kan föra välutvecklat och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Muntligt berättande
för olika mottagare ; anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare
Du: - kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du: -kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du: -kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Samtala & diskutera
Fråga & framföra åsikter Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Nyanser och värdeladdning i ord och begrepp
Du: - kan ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du: kan ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du: kan ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Resonera med anknytning
till modersmålet. Jämföra med Sverige & dra slutsatser
Du: - kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och Polen - gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Du: - kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och Polen. - gör utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Du: -kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och Polen. - gör välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: