Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp för Myran, Trygghet & Samhörighet 2017/2018

Skapad 2015-11-02 16:54 i Pysslingen Förskolor Solbacka Pysslingen
Varje avdelning skriver en LPP för sin verksamhet utifrån utvedcklingssamtal, intressen och talanger i gruppen. Den innehåller mål för arbetet, målbeskrivning, aktiviteter och utvärdering.
Förskola
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Barnen känner trygghet, samhörighet och leker

Den första tiden på höstterminen och under varje barns eventuella inskolning ägnar vi mycket tid åt att lära känna individen, för att kunna tillgodose barnens olika intressen och individuella behov av omsorg. Under inskolningen sätter vi upp ett foto på föräldrarna som hjälper barnen att hålla kvar den visuella bilden av sina föräldrar även när mamma och pappa har lämnat förskolan. Vi sätter även upp en bild på varje barn och pedagog vilket hjälper barnen med sin identitetsutveckling ex. "där är Tessa och där är Philip". Barnen har sin egen hylla med namn och bild, sin egen plats vid matbordet.

Pedagogerna är tydliga ledare som genomför rutinerna i lugn och ro tillsammans med barnen. Rutinerna utförs på samma sätt varje dag. Rutinerna hjälper barnen att få en förståelse för tid och vad som ska ske härnäst ex. efter maten ska vi sova eller efter mellanmålet kommer pappa/mamma. I rutinerna finns det vardagliga lärandet som är grunden för ett livslångt lärande. Att ex. lära sig att klä av sig, ta ansvar för att hänga upp sina kläder och tvätta händerna är i början väldigt svårt för att till slut bli en automatiserad kunskap.
Vi ger enkla instruktioner (anpassat efter varje barns behov), befinner oss på barnens nivå så att vi kan ha ögonkontakt och kan stötta/hjälpa barnet när det behövs. Vi introducerar materialet för barnet genom att leka tillsammans och visa hur man gör. Vår arbetsmetod med fast/rörlig pedagog bidrar till en tydlig ansvarsfördelning mellan pedagogerna vilket skapar trygghet och lugn i barngruppen. De känner sig trygga i vetskapen att det hela tiden sitter en pedagog på samma plats och är tillgänglig för samtal, hjälp och kramar.

Vi skapar samhörighet genom roliga aktiviteter under hela dagen, både under leken och i rutinsituationerna. Lek som sker i samma miljö om och om igen, ger möjlighet till lärande i en trygg miljö. Därför befinner vi oss, i början av inskolningsperioden, nästan alltid på lilla gården eller inne på avdelningen. Miljön och material utformas efter barnens intressen och syftet är att väcka barnens nyfikenhet. Materialet är väl synligt på bestämda platser så att barnen lätt kan använda det och ta ansvar för att lägga tillbaka det.

När vi ser att barnen känner tillit och trygghet till pedagoger, miljö och de övriga barnen så börjar vi gå iväg på utflykter i Solbackas närmiljö.  

Målbeskrivning, hur ser vi att vi nått målet?

Vi strävar efter att varje enskilt barn i slutet av höstterminen 2017, är glada och trygga när de kommer till förskolan, kan rutinerna, visar intresse för kompisar och att de är sysselsatta med lek under hela dagen.

 

Aktiviteter/teman

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: