Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från ordbild till läsning

Skapad 2015-11-02 19:03 i Ormkärrskolan Västerås Stad
Grundsärskola F – 6 Kommunikation
Du övar på att ta steget från ordbildstolkning till att ljuda.

Innehåll

Mål för arbetet md området "Från ordbild till läsning"

Du utvecklar din förmåga att avläsa enkla ljudenliga ord samt korta meningar.

Du utvecklar din förmåga att själv skapa en enkel text.

Aktiviteter utifrån det centrala innehållet:

Vi arbetar med olika lästräningsmaterial som

 • övningar för att stärka fonetisk medvetenhet, t.ex. Bornholmsmodellen
 • stavelseläsning: Bygga tvåstaviga ord, träna stavelser på olika sätt.
 • ljuda tillsammans i grupp
 • metoden "att skriva sig till läsning" med dator med talsyntes.
 • spontan läsning i olika situationer
 • högläsning
 • spel och ipad-appar som tränar ljud och avläsning.

Vi arbetar med att göra egna texter tillsammans i grupp, som vi sedan läser. 

Dokumentation och bedömning

Dokumentation görs med foton, sparat arbetsmaterial och lärarens anteckningar. Vi kommer fortlöpande att bedöma din utveckling med stöd av observation och i samtal kolleger emellan.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9

Matriser

KOM
Från ordbild till läsning

Nivå 1
Nivå 2
Aspekt 1
Du kan avläsa enkla ljudenliga ord.
Du är på väg att kunna avläsa enkla ljudenliga ord.
Du kan avläsa enkla ljudenliga ord.
Ny aspekt
Du kan läsa en hel mening.
Du är på väg att kunna läsa en hel mening.
Du kan läsa en hel mening.
Ny aspekt
Du deltar i att skapa en text tillsammans med kamraterna. Du läser texten själv.
Du deltar i att skapa en text tillsammans med kamraterna. Du läser några ord i texten.
Du deltar i att skapa en text tillsammans med kamraterna. Du läser texten själv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: