Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

¿Cómo somos y qué queremos hacer?

Skapad 2015-11-03 08:37 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

Vi lär oss om hur vi säger när vi vill, ska och måste göra saker på olika tider och dagar.          

Vi måste därför lära oss futurum och diftongerande verb samt repetera klockan och presensböjningar av verb.  

Vi arbetar också med hur vi beskriver oss själva och andra personer. Vi återkommer därför till att beskriva utseende men för att kunna beskriva personliga egenskaper och hur människor mår måste vi lära oss mer om de två verben som båda betyder "att vara" på spanska: ser och estar. Vi måste också lära oss mer adjektiv och repetera hur vi böjer dem efter maskulina och feminina substantiv. 

 

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Hörförståelse: På provet gör du två hörförståelse test. Du får höra två om två personer som berättar om varsin dag veckan som kommer och du svarar på frågor för att visa hur mycket du förstår.  

Muntligt: Du spelar in dig själv när du berättar om vad du själv ska göra, måste göra och vill göra två dagar nästföljande vecka. 

Skriva: Du beskriver en person på en bild. 

Läsförståelse: Du översätter meningar för att visa att du behärskar de olika verbböjningsformerna. 

Matriser

M2
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Du ska kunna formulera dig och kommunicera i tal.
Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
Tala Muntligt presentera två veckodagar nästkommande vecka.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Du ska kunna formulera dig och kommunicera i skrift.
Beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Skriva Beskriva en person du ser på en bild. Hur den ser ut, är mår osv.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Du ska få öva dig i läsförståelse.
Tydliga texter som är beskrivande.
Läsförståelse Kunna förstå Verbböjningar och översätta meningar kring teman vi arbetat med.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå och tolka innehållet i talat språk.
Tydligt talat språk och texter som är beskrivande.
Hörförståelse Kunna förstå när någon pratar om veckodagar nästföljande vecka.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: