Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Från enskild cell till djur Ht-15

Skapad 2015-11-03 09:08 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 Biologi
Biologi är läran om allt som lever. Vad är då utmärkande för det som lever? Vad är det som bygger upp allt levande? Hur fungerar en cell? Vad är en art? Vilka huvudtyper av organismer finns det - och vad kännetecknar dessa? Detta är frågor vi kommer att besvara i detta arbetsområde!

Innehåll

1. Syfte

Du ska få lära dig om grunderna för biologin och vilka krav på miljön en levande varelse ställer, så att du kan delta i samhällsdebatten om hur vi exploaterar/ vårdar vår jord. Du kommer också att få en insikt i hur den biologiska vetenskapen växt fram och lär känna några kända biologer som fått stor betydelse på biologin än idag.

2. Det här ska vi arbeta med:

Här kommer du att få lära dig vad som är typiskt för liv, hur en cell är uppbyggd och fungerar, vad som skiljer växter och djur åt på cellnivå, vad en art är, lite om olika kända biologer och om hur organismerna indelas och klassificeras,

Vi kommer att undersöka organismer i mikroskop och för blotta ögat, du kommer att arbeta både praktiskt och teoretiskt, självständigt och i grupp/ par.

Redovisning sker dels med ett skriftligt prov och dels genom en redovisning av en viss organismgrupp muntligt med en powerpoint-presenation.

3. Detta bedömer vi:

Kunskaper du visar under lektionerna, muntligt och praktiskt, skriftligt prov och redovisning av grupparbetet.

Se matris nedan:

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi åk 7-9

Förmågan att kommunicera.

F
E
C
A
Förmågan att lyssna aktivt, bemöta åsikter och argumentera.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument.
Förmågan att hitta information.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Förmågan att föra resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Förmågan att använda inhämtad information i egna diskussioner.
På ett i huvudsak fungerande sätt.
På ett fungerande sätt.
På ett väl fungerande sätt.
Förmågan att från informationen skapa egna texter, anpassade till syfte och målgrupp.
Du skapar enkla texter med viss anpassning.
Du skapar utvecklade texter med relativt god anpassning.
Du skapar välutvecklade texter med god anpassning.
Förmågan att från informationen skapa egna muntliga (eller andra) framställningar, anpassade till syfte och målgrupp.
Du skapar enkla framställningar med viss anpassning.
Du skapar utvecklade framställningar med relativt god anpassning.
Du skapar välutvecklade framställningar med god anpassning.

Förmågan att använda information och modeller från biologins värld.

F
E
C
A
Förmågan att visa biologiska teorikunskaper.
Du kan ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: