Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Ekorren Förskolan Solbacka, utveckling&lärande 2015/2016

Skapad 2015-11-03 13:10 i Pysslingen Förskolor Solbacka Pysslingen
Varje avdelning skriver en LPP för sin verksamhet utifrån utvedcklingssamtal, intressen och talanger i gruppen. Den innehåller mål för arbetet, målbeskrivning, aktiviteter och utvärdering.
Förskola

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Avdelningens mål

*Att ge varje barn möjlighet att utveckla sitt språk/kroppspråk i vardagssituationer och även att utveckla en nyfikenhet och intresse för bokstäver och symboler

*Att ge varje barn möjlighet att utvecklas i sitt samspel med andra, både barn och vuxna

*Att ge varje barn möjlighet att utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Hur gör vi?

Pedagogerna är närvarande och deltagande vuxna som visar intresse i barnet. Vi är tydliga, vägledande pedagoger som stöttar och uppmuntrar.  Vi delar upp barnen i smågrupper exempelvis vid övergångar samt lek för att varje barn ska kunna utvecklas och utmanas utifrån sitt behov och sina förutsättningar.

Vi ger enkla instruktioner, anpassat efter varje barns behov. Vi befinner oss på barnens nivå så att vi kan ha ögonkontakt och kan vägleda och stötta barnet. Vi använder oss även av stödtecken för att stimulera språkutvecklingen.

Pedagogerna avsätter tid för rutinsituationer,såsom av och påklädning, handtvätt, måltider etc. för att barnen ska få tid och möjlighet att utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Miljön är anpassad till barnens nivå så att de själva kan ta fram och plocka undan lekmaterial samt klättra upp på stolar, i soffan och nå hyllan i hallen. Pedagogerna ansvarar för att avsätta tid för av -och påklädning, hitta sin hylla och handtvätt.
Pedagogerna ansvarar för att det finns material som stimulerar barnens nyfikenhet för språk och ord, såsom böcker och bilder.

 

Uppnått mål. Hur ser vi detta?

Vi ser att vi uppnått målet med språk när barnen visar intresse för ord, litteratur, sång och ramsor. Samt när vi hör och ser ett samspel barn - barn men även barn - vuxen.

Vi ser att vi uppnått målet med samspel när vi ser och hör att barnen till viss del löser konflikter själva eller visar för pedagogerna att de behöver hjälp och stöd i konfliktsituationer. Men även när barnen formar lek tillsammans och driver den framåt.

Vi ser att vi uppnått målet med självständighet när barnen tar ansvar för att ställa sina skor på hyllan, hänga upp sina ytterkläder, tar ansvar för att leksaker och material ställs tillbaka på sina platser både inomhus och utomhus samt visar försiktighet och månar om leksakerna samt visar intresse för att ta ansvar för sina nappar/snuttefiltar/gosedjur. Men även när vi ser och hör att barnen hjälper varandra och instruerar varandra vid t.ex handtvätt och måltider.

Utvärdering Juni-16

 • Vi kan se att barnen har utvecklat sitt språk och kroppsspråk och visar intresse för det. Vi har även använt oss lite stödtecken vid samling och måltider. Barnen har även visat ett stort intresse i litteratur vilket har lett till att vi har läst mycket sagor och lyssnat/tittat på sagor på lärplattan. Vi låter också barnen ta den tid de behöver för att få fram de dem vill säga utan att fylla i deras meningar. Vi ser att barnen kommunicerar mera med varandra i vardagen, genom att de leker mer roll lekar.

 • Barnen har visat stort intresse av dans, sång och rörelselekar, och det har vi använt oss av både på samlingar och spontant både ute och inne. Något vi måste utveckla och vill jobba mer med är drama.

 Vi upplever att vi mer och mer kan vara spontana i vardagen t ex med att gå på utflykt, gå till skogen, att man hälsar på en annan avdelning för en dag. Vi lyssnar på barnen och ser till deras behov och utifrån det kan barnen själva påverka sin vardag och får göra egna val.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: