Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivuppgifter i Sv & SvA

Skapad 2015-11-03 13:12 i Österslättsskolan Karlshamn
Till skrivuppgifter som liknar dem som finns i de nationella proven í Sv och Sva år 9, ibland kopplat till texter med frågor av olika sorter som ev ska sammanfattas.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Till skrivuppgifterna: Krönika, insändare, novell, antologi, nyhetsartikel, brev, reportage, debattartikel, undersökande och grävande journalistik med mera.

Innehåll

Avsnitt 1

Du ska lära dig hur olika slags texter är skrivna och i vilket sammanhang de finns publicerade. Du kommer därför att få göra egna varianter av; krönika, insändare, novell, antologi, nyhetsartikel, brev, reportage med flera. Detta gör du delvis som en förberedelse inför kommande nationella prov i svenskan, speciellt del C (skriva).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav skrivförmåga - svenska och svenska som andraspråk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sammanfattningar
Du har svårt att förstå olika slags texter och dina sammanfattningar är osammanhängande och oklara. Dina beskrivningar på när och varför saker händer är bristfälliga.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett ganska bra sätt när och varför saker händer
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett bra sätt när och varför saker händer
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör väl- utvecklade samman-fattningar av innehållet och beskriver på ett mycket bra sätt när och varför saker händer
Olika skrivuppgifter
Du skriver inte med ett varierat språk och du har svårt att binda ihop det du skriver. Du har även svårt med anpassning av ditt språk till den typ av text du skriver. Din styckeindelning av texten du skriver är ganska bristfällig. Du hanterar också skrivregler ganska bristfälligt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett ganska varierat språk och du binder ihop texten på ett enkelt sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett ganska bra sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett varierat språk och du binder ihop texten på ett utvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett bra sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett mycket varierat språk och du binder ihop texten på ett välutvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett mycket bra sätt.
Olika skrivuppgifter
Dina berättande texter saknar helt eller delvis enkla beskrivningar och en sammanhängande handling och flera delar av texten saknas, såsom: citat, referat, källredovisning, huvudrubrik, tidningsdetaljer, ingress, mellanrubriker, inledning, höjdpunkt, vändpunkt och avslutning.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett enkelt sätt. Någon enstaka del av texten saknas, såsom: citat, referat, källredovisning, huvudrubrik, tidningsdetaljer, ingress, mellanrubriker, höjdpunkt och vändpunkt.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett utvecklat sätt.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: