Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leda och delta i samtal

Skapad 2015-11-03 13:49 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Samtal med utgångspunkter i Monica Zaks noveller.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Att samtala kring livsfrågor och livsöden ger ofta ett djup i samtalen. Vad tycker du om de olika levnadsöden som finns i Monicas noveller? I dessa samtal kommer du att få leda ett och delta i flera.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Enligt vår gemensamma planering kommer vi att arbeta med förmågan att formulera sig och kommunicera i tal. I detta ingår också att man kan leda ett samtal och anpassa sig till detta syfte och sammanhang. 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

I detta arbetsområde bedömer jag din förmåga att delta i och leda ett samtal. I det ingår att kunna presentera innehållet, hur du kommunicerar med deltagarna och vilket språk du använder. Jag tittar också på hur du fördelar ordet, hur du avslutar samtalet och hur du sammanfattar det. När du är deltagare i ett samtal bedömer jag hur du framför dina åsikter, vilka argument du använder, hur du lyssnar på andra och hur du för samtalet framåt. Andra viktiga delar som bedöms är om du ställer frågor, om du visar engagemang och hur tydlig du är när du talar. 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att utgå ifrån Monicas noveller, du väljer en egen. Till den ska du skriva en sammanfattning och en frågeställning att använda i samtalet. Läs gärna mer än en novell innan du väljer vilken du vill arbeta med. I din sammanfattning tar du med ett eventuellt budskap, det kan också vara ett bra område att ha sin frågeställning kring.

Vi startar upp samtalen och är 4-5 i varje grupp, det betyder att du har 3-4 tillfällen att visa hur du deltar i samtal och att leda ett samtal.

Efter avslutat arbetsområde skriver du en utvärdering i Processlogg Svenska och gör en självbedömning i matrisen i planeringen. När detta är färdigt kommer en bedömning av mig i matrisen och som en kommentar nedanför.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    Sv

Matriser

Sv
Svenska 7-9

Kunskapskrav
E
C
A
Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven sin läsförståelse.
Du kan se kronologin i texten och du kan göra en jämförelse.
Du kan hitta flera delar att motivera din åsikt med.
Du kan driva och argumentera för dina kopplingar, du hittar underliggande orsaker som är mer abstrakta.
Skriva olika texter
Med variation och textbindning
Eleven kan skriva med språklig variation och textbindning.
Viss upprepning förekommer men du använder vissa synonymer. Du använder ibland ord som är svåra eller ovanliga och lyckas ibland med användningen av dem. Meningarna hänger ihop men består mest av huvudsatser. Meningarna är enkla, ofta korta och inleds ofta med subjektet. Satsradningar kan förekomma och då är satserna ofta skilda åt med kommatecken.
Du upprepar dig sällan och använder medvetet synonymer. Du använder både enklare och svårare ord och då oftast på ett sätt som stämmer med sammanhanget. Du varierar huvudsatser och bisatser. Du varierar också enkel med varierad syntax och mellan långa och korta meningar. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Du använder många synonymer utan att det känns ansträngt. Du använder en variation av ord på ett kreativt och lämpligt sätt. Du varierar satser och meningslängd samt visar medvetenhet hur det påverkar textens helhet.
Skriva olika texter
Texttyp
Eleven har en fungerande anpassning till texttyp.
Du strävar efter att skriva en jämförande text.
Du följer formen för en jämförande text relativt väl.
Du följer formen för en jämförande text väl.
Skriva olika texter
Språk och struktur
Eleven följer språkliga normer och strukturer.
Stavning och grammatik är fungerar någorlunda, viss styckeindelning finns och då är varje stycke en sammanhållen helhet. Du blandar olika markeringar för nytt stycke, hybridstycke, blankrad och indrag , utan att man som läsare förstår systemet. Du har en röd tråd även om den inte är tydlig.
Stavning och grammatik är övervägande korrekt. Styckeindelning fungerar väl med tydliga kärnmeningar. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Stavning och grammatik är nästan alltid korrekt, din styckesindelning god, dvs. du har variation på styckenas längd vilket inspirerar läsning och markerar deras olika tyngd. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Föra samtal
Eleven kan samtala om varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument på ett sätt som för samtalen framåt.
Du deltar oftast i samtalen, försöker vänta på din tur och lyssnar på de andra. Du har till viss del stöd i fakta och sakförhållanden och bidrar delvis till att samtalet inte stannar av.
Du deltar aktivt i samtalen, låter alla tala och lyssnar på de andra. Du hittar flera kopplingar och kan objektivt motivera och utveckla sitt resonemang med tydlig logik och bidrar till att samtalet inte stannar av.
Du deltar aktivt i att engagera alla i samtalen, breddar diskussionen och redogör för sammanhang, samband och konsekvenser. Du är bra påläst och kan använda fakta på ett effektivt sätt och bidrar medvetet till att samtalet inte stannar av.
Muntlig framställlning
Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll.
Du har förberett dig till viss del och åhörarna följer i huvudsak med i din presentation och förstår innehållet
Du är förberedd och din presentation är relativt lätt att hänga med i. Innehållsmässigt har du gått lite djupare in i ämnet.
Du är väl förberedd och din presentation är lätt att hänga med i. Du utvecklar dina tankar och ditt innehåll mer.
Anpassning
Eleven anpassar sin framställning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du försöker tänka på vem din presentation är till för, men lyckas inte helt i din anpassning, t ex gällande ordval.
Du gör en del anpassningar av innehåll och ordval inför sammanhanget och du formulerar dig relativt väl. Du gör ett försök att engagera publiken.
Du är medveten om hur dina ordval och din struktur påverkar mottagaren. Du formulerar dig väl och göra presentationen lättfattlig, samt engagerar publiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: