Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Symboluppgift åk 6

Skapad 2015-11-03 14:01 i Landvetterskolan Härryda
Den här uppgiften går ut på att eleven ska träna sig i att göra medvetna val och motivera dom.
Grundskola 6 Slöjd

Du ska tillverka ett slöjdföremål med hjälp av symaskinen och en arbetsbeskrivning. Du ska även rita en symbol/märke/dekoration som du ska placera på ditt slöjdföremål.

___________________________________________________________________

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgång på olika dekorationstekniker (olika typer av applikation, textiltryck, broderi m.m.)

 

Din uppgift är att välja ett slöjdarbete som du vill göra. Det måste finnas en arbetsbeskrivning till det du väljer. Det finns flera idépärmar i salen att titta i.

När du har valt vad du vill sy ska du rita en enkel dekoration (märke/ symbol/ siffra/ text) som du ska ha på ditt slöjdföremål. Om du hinner får du gärna göra flera dekorationer och testa olika dekorationstekniker. Du kan också använda flera olika dekorationstekniker till en dekoration.

Du ska göra din planering i Google Classroom. Där kommer du också lägga in en bild på din idéskiss och motivera dina olika val. När ditt arbete är klart ska du även göra din värdering i Google Classroom.

 

 

Syfte med arbetet

Ge elever insyn i vilka olika dekorationstekniker som finns samt att träna sig i att göra och motivera olika val de gör under arbetets gång. Dessutom ska eleverna träna på att följa en arbetsbeskrivning.

 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Bedömning

Vid bedömningen tittar jag på hur du:

 • jobbar med idéutveckling, formgivning och framställning
 • använder olika slags redskap samt dess benämningar
 • hanterar de problem som uppkommer under arbetets gång
 • dokumenterar och värderar din arbetsprocess 

Läraren bedömer din förmåga att:

- välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

- analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Ditt arbete bedöms succesivt under varje lektion, samt när du är klar och lämnar in din färdiga produkt tillsammans med din planering, skiss och värderng i Google Classroom.

 

Matriser

Sl
Slöjd åk 4-6 Skolverket

Tränar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa föremål
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Använda verktyg
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Arbetsmetod och motivera val
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Utveckla idéer
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlings alternativ som leder framåt.
Värdering/självbedömning
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdö­men om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Resonemang
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då väl utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: