👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dystopier - boksamtal

Skapad 2015-11-03 14:15 i Mölndals Stad
Läsa skönlitteratur, boksamtal, bokredovisning samt skriva
Grundskola 9 Svenska
Tänk dig vår värld efter en större världsomspännande katastrof! Hur lever man? Vem bestämmer? Hur blir man som människa? Nu ska vi gruppläsa dystopier och samtala kring dessa.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Detta innebär att du ska läsa en dystopi, återge innehållet sammanhängande samt reflektera över det i läsloggen och boksamtalen. 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du ska;

 • läsa en valfri dystopi
 • delta i boksamtalen
 • sammanfatta dina tankar kring frågorna skriftligt
 • Använda dess dystopiska tankar när du arbetar med "Dagstidningars texter". 

Hur jobbar vi?

 • Vi kommer att ha boksamtal på onsdagar, i gruppen bestämmer ni hur mycket ni ska ha läst till varje gång. Boken ska dock vara utläst till fredag vecka 46!
 • Förbered minst tre reflektionsfrågor inför varje samtal. Dela med mig i classroom. 
 • Tidsåtgång: Vecka 41-46


Enskilt arbete - Boksamtalsfrågor till dystopier;

 • Beskriv den värld där berättelsen utspelar sig!
 • Vilka befolkar världen och hur är de?
 • Hur lever de?
 • Vad har hänt med världen innan din berättelse börjar?
 • Hittar du några tidsmarkörer för när berättelsen utspelar sig?
 • Hur är miljön beskriven? Är den viktig för handlingen?
 • Finns det tecken på hot i världen?
 • Vem styr världen?
 • Vem är huvudperson? Vem berättar och hur vet du det? Får man veta något om personens tankar och känslor? Är personen trovärdig?
 • Finns det viktiga bi-personer? Om, vad fyller de för funktion?
 • Hur blir personen indragen i kampen?
 • Vad blir uppdraget? Hur får han/hon uppdraget? Hur hanterar han/hon detta?
 • Möter personen några hjälpare? Hur hjälper de till?
 • Vad möter personen för motstånd?
 • Blir det någon kamp för tex frihet, rättvisa eller ondska? Beskriv!

 

Vi kommer jobba med detta onsdagar vecka 41-46

Bokuppgift ska lämnas in senast fredagen den 16/11.

 

Tänk på detta som en chans att visa ditt språk, din analysförmåga och en möjlighet att koppla det du läser till verkligheten. Ju mer du skriver, desto mer material får din lärare att bedöma och använda i betygssättning. 

Kom ihåg att det viktigaste är att prata om vad som händer med dig (din upplevelse) av läsningen, INTE att bara berätta om vad som händer i boken.

 

Kom ihåg att alltid motivera dina tankar med exempel från texten! 

 

Tips på reflektionsfrågor inför boksamtal i grupp:

Reflektionsfrågor:

 • Välj ut ett citat från någon av de sidorna du läst i dag; skriv av det och skriv sedan vad du tänker på när du läser det.
 • Vilka känslor fick du när du läste i dag? Beskriv vilka känslor texten väckt och varför.
 • Känner du igen något du läst i dag? Beskriv vad och på vilket sätt du känner igen det.
 • Var det något du läste som du reagerade speciellt på? Vad var det och vad tänker och tycker du om det?
 • Känner du igen karaktärerna? Finns den typen av karaktärer i andra böcker, filmer eller i verkligheten? Beskriv.
 • Vad vill boken säga? Varför tror du det?
 • Beskriv något som du tyckte var speciellt bra/dåligt. Motivera varför.
 • Är boken verklighetstrogen? Skulle det kunna hända i verkligheten? Varför?
 • Välj ut en av karaktärerna i boken och skriv en kort dagboksanteckning utifrån honom eller henne.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav Dystopier åk 9

Läsa
Lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
läsa
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
läsa
Resonemang om framträdande budskap samt upplevelse av läsningen
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Läsa
Verkets historiska och kulturella sammanhang
Eleven drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Tala
Samtal
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.