Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk3

Skapad 2015-11-03 15:11 i Björndammens skola Partille
Vi lär oss om hur människor levde i Sverige under forntiden. Eleverna kommer att inhämta kunskaper från stenåldern till järnåldern. Under arbetet kommer eleverna att få fundera över likheter och skillnader mellan hur man levde under forntiden och hur det är att leva idag. Eleverna kommer att få lära hur man kan dela upp historien i olika tidsåldrar och vad tidsåldrarna heter.
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Innehåll

Målet för undervisningen

Undervisningen ska syfta till att eleven utvecklar säväl kunskaper om historiska sammanhang och förhållanden. Hur dessa påverkat utvecklingen. Undervisningen ska stimulera elevens nyfikenhet på våra förfäder från forntiden. Samt ge eleven kunskap över hur människor levt under olika tidsperioder.

Eleverna får även bekanta sig med ord och begrepp som hjälper eleverna att berätta om istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Följande mål från syftestexterna (grön) och det centrala innehållet (rosa) i Lgr11 ligger till grund för ämnesområdet

Undervisning och arbetsformer

Eleven kommer att få arbeta i olika arbetsformer såväl praktiskt som teoretiskt. Eleven kommer att få jobba med oilka faktatexter, se filmer och jobba med datorn. Eleven ska få skriva texter och redovisa vad du har lärt dig såväl skriftligt som muntligt. Eleven kommer att se, rita och skriva en tidslinje. Eleven kommer även att få skapa bilder från forntiden.

Bedömning

Bedömningen kommer att vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna samt målen och kunskapskraven. Jag som pedagog kommer att titta på hur du kan återberätta det du har lärt dig muntligt eller  i skriven text. Du ska kunna sätta de olika tidsåldrarna i rätt ordning. Du ska kunna göra jämförelse med hur det var på forntiden med nutid.

Kunskapskraven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

SO
Tema Forntiden

Bedömningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Eleven kan ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser
 • SO   3
Du ska i tal eller skrift ge exempel på hur människorna bodde och vad man levde av under någon del av forntiden
Du ska i tal eller skrift kunna benämna skillnader mellan det olika tidsåldrarna
Eleven kan på given tidslinje sätta ut de olika tidsperioderna i kronologisk ordning
 • SO   3
Du kan i tal eller skrift ange istiden,stenåldern,bronsåldern och järnåldern i rätt ordning
Du kan på en given tidslinje sätta ut is-,sten-,brons- och järnåldern
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: