👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Örngott

Skapad 2015-11-03 16:16 i Tingbergsskolan A-C Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 Slöjd

Första uppgiften i årskurs 4 går ut på att lära sig använda symaskinen på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Först får du ett antal övningar för att lära dig symaskinen, hur den fungerar och vad de olika delarna heter. När du sedan känner dig helt trygg med att använda den ska du sy ett örngott och designa ett tryck med text och/eller bild.

Du tränar på att följa en arbetsbeskrivning, jag kommer även att visa steg för steg hur du går till väga.

Du kommer att lära dig nya begrepp som handlar om symaskinen, sömmar, tyg och textiltryck.

När arbetet är färdigt läggs det ut på Unikum/lärlogg/slöjd och du reflekterar och värderar ditt arbete i din loggbok.

Innehåll

Mål/innehåll

Syftet med uppgiften är att du:

 • lär dig symaskinen så att du kan använda den på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
 • tränar på att följa en arbetsbeskrivning med text och bild, 
 • prövar och omprövar olika ideer och lösningar för att utveckla kreativitet och dra egna slutsatser,
 • väljer färg till ditt örngott och kombinerar ditt tyg med ett eget motiv för att skapa ett estetiskt uttryck,
 • repeterar gamla begrepp och lär dig nya genom att använda dem i loggboken/utvärderingen.

Visa lärande/Bedömning

Vi kommer att utgå från syftet (kopplingar till läroplan ovan) när vi bedömer dina förmågor. Du kan visa vad du har lärt dig genom att:

 • använda symaskinen på ett ändamålsenligt sätt. 
 • använda dig av arbetsbeskrivningen.
 • hjälpa andra med de steg i arbetsbeskrivningen som du redan har gjort och på så vis repetera det du har lärt dig.
 • använda gamla och nya (slöjd)begrepp och bilder i loggboken.
 • reflektera över vad du lärt dig och berätta om det i utvärderingen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Örngott

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå
Arbetsbeskrivning
Jag frågar om hjälp för att komma vidare med mitt arbete.
Jag tittar i arbetsbeskrivningen för att komma vidare med mitt arbete innan jag ber om hjälp.
Jag följer arbetsbeskrivningen för att komma vidare med mitt arbete.
Redskap och maskiner
Jag behöver hjälp med att trä maskinen och spola upp ny tråd.
Jag kan trä maskinen och spola upp ny tråd men behöver hjälp när maskinen krånglar.
Jag kan trä maskinen och spola upp ny tråd. Jag försöker alltid lösa problem själv när maskinen krånglar.
Framställning/ arbetsprocess
Jag behöver hjälp med att hålla igång arbetet. Jag blev inte färdig.
Jag försöker arbeta självständigt (prövar/omprövar) men behöver hjälp av läraren för att bli färdig med mitt arbete.
Jag överväger och arbetar självständigt. Jag behöver ingen hjälp med mitt arbete.
Idéutveckling/ estetiskt uttryck
Jag har svårt att komma på idéer.
Jag har egna idéer men behöver hjälp med att genomföra dem.
Jag har egna idéer och genomför dem självständigt. Jag kan berätta för andra om dem.
Dokumentation/ loggbok
Min loggbok består av enstaka meningar. (T.ex. "jag har klippt").
När andra läser min loggbok förstår de på ett ungefär vad jag har gjort.
När andra läser i min loggbok förstår de precis vad jag har gjort och vad jag har lärt mig.