Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänner

Skapad 2015-11-04 08:29 i Rinkaby förskola Örebro
Hur gör vi för att vara goda vänner?
Förskola
...

Innehåll

Avsnitt 1

1. Nuläge / Bakgrund

- Vad är barnen intresserade av?

Varandra! Nya lekar tillsammans med andra barn.


- Vad gör barnen ?

Skapar nya lekar tillsammans, bildar nya konstellationer.

Testar gränser både mot varandra och oss pedagoger, hur reagerar personen om jag gör så här?

2. Syfte
- varför ska vi jobba med det här?

 • För att skapa en grupp med bra sammanhållning och fina vänskapsband.
 • Vi vill att barnen ska få en positiv bild av sig själva.
 • För att barnen ska bli omtänksamma, bli medvetna om sina och andras känslor.
 • Känna glädje i att leka och göra saker tillsammans.

3. Prioriterade Läroplansmål
- Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

4. Metod/ Arbetssätt
- Hur tänker vi gå tillväga?

 • Uppmärksamma barnens känslor, reaktioner.
 • Pratar mycket om hur vi är mot varandra.  
 • Hur tar vi hand om varandra efter en konflikt eller händelse.
 • Göra förlåt, trösta, prata om vad som hänt. Också hur vi ska göra och inte göra. 
 • bjuder in till lek tillsammans.
 • Vi kallar varandra vid namn och använder begreppet vänner om varandra.
 • hjälper barnen att se vad som händer runt omkring: turtagning, upptaget, ledigt. Nu är traktorn ledig igen, nu kan du ta den. Oj! Har ni byggt den stora tillsammans!? 

Vi gör mycket tillsammans. Organiserade lekar och danser med regler och turtagning, som "Kims lek", "Bonden i vår by", "Mini röris" mm. Alla får vara med, alla syns, alla får prova, alla blir lyssnade på.


- Material?

Fotovägg, reflektionsvägg, gemensamma målningar, byggen mm


- Metoder?

börja med mindre grupper även på samlingar för att alla ska komma till tals. Många barn vill prata och berätta men svårt att orka lyssna för hela gruppen. Mindre grupper med samtal så alla kan orka lyssna på varandra.

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling
- Hur gick det ?

Började med att alla var så väldigt vänskapliga och "goa" mot varandra.

Nu har det övergått till att testa mer. Barnen känner sig trygga i vår grupp och vågar testa varadra. 

Fler rollekar. Tilldelar varandra uppgifter och roller, pratar med varandra och skapar en lek tillsammans. 

Tågbana och plusplus ger samarbete och byggande och konstruktion tillsammans. 

- Vad behöver vi utveckla?

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

Avsnitt 2 Upptäcker våren tillsammans

Våren grönska och mycket spännande händer i naturen med både växter och djur. 

 

1. Nuläge / Bakgrund
- Vad är barnen intresserade av?

Allt som händer i naturen. Det växer, knoppas och blommar. Insekter och djur kommer fram och rör sig. Maskar, fjärilar, larver, myror, grodor, mm


- Vad gör barnen ?

Vi är ute och ser vad som händer och tar med oss vissa delar av naturen in.

undersöker och plockar 

 

2. Syfte
- varför ska vi jobba med det här?

För att uppmärksamma barnen på naturens kretslopp och skiftningar. Förstå innebörden av årstider, vad händer på våren?

3. Prioriterade Läroplansmål
- Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

4. Metod/ Arbetssätt
- Hur tänker vi gå tillväga?

Utflykter

odlingar

 


- Material?
- Metoder?

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling
- Hur gick det ?
- Vad behöver vi utveckla?

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: