Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musiklyssning - musik i världen

Skapad 2015-11-04 09:33 i Jonsereds skola Partille
Eleverna kommer att få möta musik från olika delar av världen. Vi kommer tillsammans att lyssna och diskutera likheter och skillnader i musiken. Vi kommer också analysera musikens uttryck på olika sätt
Grundskola 4 – 6 Musik
Vi kommer att få möta musik från olika delar av världen. Vi kommer tillsammans att lyssna och diskutera likheter och skillnader i musiken. Vi kommer också analysera musikens uttryck på olika sätt. Enskilt kommer vi undersöka ett eget valt lands musik.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Innehåll - vad ska vi arbeta med i skolan

Du kommer att få:

 • Lyssna till musik från olika delar av världen
 • Samtala och fundera över hur det låter
 • Samtala och fundera över vilka instrument som används
 • Samtala och fundera över vilka likheter och skillnader som finns i musiken
 • Välja ut och berätta om musik från något land i världen

Mål att uppnå

Du ska kunna:

 • Urskilja musik från olika delar av världen
 • Samtala om musik från olika delar av världen
 • Berätta om musik från någon del av världen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  C 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: