Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berghultsskolans LPP-mall

Skapad 2011-01-11 15:48 i Berghultskolan Lerum
Tom LPP-mall
Grundskola 1 – 5
...

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

...här ska du skriva en konkretisering av strävansmålen så elever och föräldrar förstår. ...anpassat efter den åldersgrupp som planeringen är riktad till.

...med hjälp av KOPPLA nedanför denna ruta anger du de strävansmål som är grunden för planeringen.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

...beskriv vad ni ska arbeta med - vad ska eleverna få undervisning om, val av stoff, ord, begrepp, vilka färdigheter ska tränas, vilka förmågor ska utvecklas. ..med hjälp av NY UNDERRUBRIK kan man dela upp detta avsnitt i olika delar.

DETTA SKA BEDÖMAS...

...antingen hänvisar man till matrisen man skapar eller hämtar in nedanför denna ruta, eller så skriver man vad man ska bedöma i löpande text/punktform. ..skriv gärna hur det ska gå till t.ex. med hjälp av matrisen. ..matrisen kan även användas som stöd för elevens självvärdering. ...om du väljer att använda matrisen kan du redigera i den, både i textrutor samt ta bort hela aspekter som du inte vill bedöma i det arbetsområdet. Du kan även koppla kursplanens mål inne i matrisen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: