Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att flytta - frivilligt eller ofrivilligt

Skapad 2015-11-04 14:16 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Här skall eleverna få lära sig vad det innebär att flytta. Vad kommer man ställas inför? Varför flyttar man?
Grundskola F – 6 SO (år 1-3)

Under detta temaområde kommer du få lära dig om hur det är att flytta.

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
 • SO   3
  Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
 • SO   3
  Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

 • skapa möten genom film och i verkligheten med vuxna och barn som har flyttat
 • skriva intervjufrågor
 • intervjua någon
 • ha lärarledda lektioner
 • ha gruppdiskussioner
 • ha gruppövningar
 • spela in film
 • ha diskussioner i helklass
 • läsa enkla nyheter
 • titta på nyhetsprogram anpassade för barn
 • lyssna på radionyheter 

Utvärdering (hur gick det?) / Bedömning

Göra en film om en familj som flyttar.

1. Varför flyttar familjen?

2. Varifrån flyttar de och vart flyttar de?

3. Vilka känslor kan finnas?

4. Vad innebär det för familjen att flytta? jobb, skola, släktingar...

 

Såhär visar jag att jag kan

Jag visar att jag kan och har förstått genom att redovisa min film för klassen. Jag ställer frågor och kommentarer på kompisarnas filmer. Redovisningen kommer att vara i grupper om 4. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: