Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingarna

Skapad 2015-11-04 18:40 i Östad skola Lerum
Vikingarna var så mycket mer än vildar från norr. De reste långt bort från Norden, lämnade spår efter sig på främmande platser och tog med sig nya influenser tillbaka hem.
Grundskola 4 – 6 Historia Svenska
...

Innehåll

Det här ska du arbeta med:

Du kommer båda att läsa, se på film, diskutera och skriva enskilt och tillsammans med dina klasskamrater. 

Områden vi kommer att arbeta med under temat är:

 • Resor för handel och plundring.
 • Vikingarnas vardagsliv.
 • Asatron och hur kristendomen kom till Sverige. 
 • Skriva en berättelse med fakta från vikingatiden.

Vi fokuserar på förmågan att:

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Det här kommer du att bli bedömd på:

Hur väl du kan använda dig av begrepp som hör till vikingatiden. 

Att du har förståelse för hur vikingarna levde och varför. 

Att du kan framföra ett budskap muntligt för klassen. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: