Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 4

Skapad 2015-11-08 19:07 i Grycksboskolan Falun
Grundskola 4 Geografi
Vi ska tillsammans undersöka Sveriges landskap, större orter, sjöar, älvar och berg och hur Sveriges natur påverkar befolkningsfördelningen.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Det här ska du som elev lära dig

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna:

Beskriva och namnge:

 • Sveriges landskap
 • viktiga orter
 • större sjöar och vattendrag
 • några av Sveriges berg

Använda en karta för att ta reda på fakta.

Beskriva och resonera kring människors anpassning och utnyttjande av geografiska och biologiska förutsättningar. Varför ligger orter där de ligger? Vad är typiskt för olika delar av Sverige?

Använda olika geografiska begrepp.
 

 

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi läser boken kompassresan tillsammans.
Text och frågor.
Diskussioner.
Genomgångar.
Använda olika källor (Internet, faktaböcker, kartböcker, Kompassresan)
Övningar på att placera och namnge landskapen, större orter, sjöar, vattendrag och några berg (t ex Seterra, lösblad...).
Enskilt arbete - Boken om Sverige (karta, fakta, vapen, djur, växt, känd person/musik).

Par/grupparbete - Presentera ett landskap inför klassen/gruppen.

Jag kommer att bedöma...

 1. ...din förmåga att beskriva geografiska platser i Sverige och resonera om samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och var människor bor. 
 2. ....din förmåga att använda geografiska begrepp.

se matris

 

Matriser

Ge
Geografi Sverige

Lägre kvalitet
Högre kvalitet
Analys (förändring)
 • Ge
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du vet vad begreppen mänskliga verksamheter, naturens egna processer och livsmiljö betyder.
Du kan ge enstaka exempel på hur någon mänsklig verksamhet och/eller någon av naturens egna processer påverkar livsmiljön i Sverige.
Du kan ge olika exempel på hur mänskliga verksamheter och naturens egna processer påverkar livsmiljön i Sverige.
Du kan ge olika exempel på hur mänskliga verksamheter och naturens egna processer påverkar livsmiljön i olika delar av Sverige. Du kan göra enkla analyser kring hur saker människor gör påverkar livsmiljön.
Geografisk analys
 • Ge
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du vet vad begreppen symbol, skala och väderstreck betyder.
Du vet vad kartans färger betyder. Du vet hur några enstaka symboler ser ut och vad de betyder. Du kan slå upp en plats med hjälp av registret. Du kan de fyra väderstrecken. Du vet varför man använder skala.
Du vet hur flera olika symboler ser ut och vad de betyder. Du kan med hjälp av kartan hitta information om olika platser. Du kan använda väderstrecken för att berätta var en plats ligger i förhållande till en annan.
Du kan med hjälp av kartans färger och symboler hämta information från en karta. Du kan använda informationen för att göra enkla analyser. Du kan räkna med skala.
Namngeografi
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du vet vad begreppen landskap, berg, ort, hav, sjö och älv betyder.
Du kan namn och läge på några utav Sveriges landskap. Du kan namn på enstaka berg, orter, hav, sjöar och älvar.
Du kan namn och läge på ungefär hälften utav Sveriges landskap. Du kan namn och läge på några olika berg, orter, hav, sjöar och älvar.
Du kan namn och läge på i stort sett alla landskap i Sverige. Du kan namn och läge på flera olika berg, orter, hav, sjöar och älvar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: