Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industrialiseringen och svenskt 1800-tal

Skapad 2015-11-08 22:11 i Svärdsjöskolan Falun
Den enskilt största förändringen i mänsklighetens historia skedde under 1800-talet, när människan gick från bondesamhälle till industrisamhälle.
Grundskola 7 – 9 Historia
Människan hade i princip levt på samma sätt i 10 000 år innan allt ändrades inom loppet av ett århundrade. Människan och samhället blev industrialiserat. Detta blev en enorm omställning för både samhället och för människor.

Innehåll

Syfte

* Att kunna använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter och utvecklingslinjer.

* Att kunna använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas och skapas.

Konkretisering av mål

Eleverna ska känna till vad den industriella revolutionen var och vad den betydde för människor och samhälle. På vilket sätt den förändrade människors livsvillkor. Eleverna ska också känna till viktiga händelser och gestalter under den här tiden, samt orsaker till och konsekvenser av industrialiseringen. 

Eleverna ska även känna till hur det var att leva i Sverige under 1800-talet och vilka förändringar i människors livsvillkor som skedde då, samt orsaker till emigrationen.

Arbetssätt

Eleverna kommer under ett antal veckor arbeta med läroböcker och lära sig grunderna om industriella revolutionen. Läsa texter, diskutera och svara på frågor. Vi kommer ha genomgångar och eventuellt se filmer om tiden. Vi kommer diskutera människors livsvillkor och titta på hur man kan använda källor. 

Orådet avslutas med ett skriftligt prov.

Bedömning

Elevernas kunskaper om den här tiden, deras förmåga att resonera om förändringar för människors livsvillkor och resonemang om orsaker och konsekvenser av den här tiden kommer bedömas. Eleverna ska även kunna jämföra tiden med hur det är idag och kunna se en fortsättning på exempelvis migration eller utvecklingen av samhället.

Matriser

Hi
Kunskapskrav historia

F
E
C
A
,
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: