Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Ht15 - Vt16 åk6 Teknik IE

Skapad 2015-11-09 12:59 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Teknik
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna beskriva teknik som finns i din vardag och vilka behov tekniken hjälper oss med samt känna till några uppfinnare till några vanliga tekniska lösningar och hur dessa påverkat människan.

Innehåll

Uppfinningar som finns i din vardag.

Genomförande

Pågår under Ht 15 - Vt 16 Du kommer att läsa, lyssna och diskutera olika faktatexter som handlar om teknik/tekniska lösningar. Följa instruktioner. Söka information och skriva om uppfinningar. Lösa praktiska problem med egna idéer.

Redovisning

Eget arbete om en uppfinnare - redovisning i helklass med hjälp av en keynote-presentation 

Beskriva och förklara hur en svävare fungerar samt konstruera en enkel modell av en svävarfarkost.

Matriser

Tk
Bedömningen avser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt
Förmågan att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
Du kan beskriva med hjälp av exempel hur någon uppfinning i samhället har förändrats över tid och dels kring uppfinningens fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan förklara med exempel hur några uppfinningar i samhället har förändrats över tid och dels kring uppfinningarnas fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan förklara med flera olika exempel hur några uppfinningar i samhället har förändrats över tid och dels kring uppfinningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Aspekt
Utforma enkla fysiska modeller av teknikkonstruktioner
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: