Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemmets kemi

Skapad 2015-11-09 15:35 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället; deras egenskaper, användningsområden och påverkan
Grundskola 4 – 6

Visste du att många av de kemikalier vi har hemma är både frätande och farliga? Detta och mycket mer ska du få fördjupa dig inom arbetet med "Hemmets kemi". Förutom att få lära dig om varningssymboler, risker, användbarhet ska du lära dig om vad som är surt och basiskt samt hur dessa ämnen påverkar hälsan och miljön

Innehåll

Syfte med undervisningen

Arbetet är baserat på dessa syften ur kursplanen i kemi.
Genom undervisningen i kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Målet med undervisningen

Du ska kunna redogöra för:

 • olika kemikaliers egenskaper t.ex. surt och basiskt och deras påverkan på miljö och hälsa
 • om kemikalier som finns hemma samt hur de är märkta, varningssymbolerna.
 • vilka risker/påverkan som finns med hanteringen av dessa samt hur man gör om olyckan är framme
 • ord och begrepp som är aktuella för arbetsområdet.

Du ska kunna genomföra

 • enkla undersökningar t.ex. pH-värde och indikatorer
 • tolkning och dokumentation av undersökningarna

 

Undervisning och arbetsformer

Vi lär oss om detta genom att titta på film, läsa texter och ha genomgångar. De elever som har möjlighet tar en bild på kemikalier eller tar med produkter som finns hemma eller i affären och visar i klassen. Vi gör undersökningar som vi dokumenterar i en rapport. Alla får varsin kemikalie som vi redovisar individuellt för varandra, dåi berättar vi om varningssymboler, innehåll, risker och påverkan.

 

Bedömning

Detta bedömer du och jag:

Dina kunskaper om...

 • olika kemikaliers egenskaper och deras eventuella varningsmarkeringar
 • vilka risker/påverkan som finns med hanteringen och användning av dessa samt hur man gör om olyckan är framme
 • ord och begrepp som är aktuella för arbetsområdet.

samt hur du...

 • genomföra enkla undersökningar
 • tolkar och dokumenterar olika undersökningarna

 

Matriser

Hemmets kemi

Varningssymboler
Kemiska farosymboler
 • Ke  E 6
Du har grundläggande kunskaper om hur kemikalier är märkta.
Du har grundläggande kunskaper om hur kemikalier är märkta. Du visar kunskap i hur några symboler ser ut och vad de betyder.
Du har goda kunskaper om hur kemikalier är märkta. Du visar kunskap i hur flertalet symboler ser ut och vad de betyder. Du kan redogöra för hur dessa kemikalier bör hanteras.
Undersökning
Använda för årskursen anpassade undersökningar
 • Ke  E 6
Du behöver stöd att genomföra en planerad undersökning.
Du klarar av att följa instruktionerna och genomföra en planerad undersökning.
Du klarar av att följa instruktionerna och genomföra en planerad undersökning. Samt bidra till formulera enkla frågeställningar.
Dokumentation
Använda för årskursen anpassade dokumentationer
 • Ke  E 6
Du behöver stöd för att göra en enkel dokumentation av resultaten. .
Du gör en enkel dokumentation av resultaten i text och bild.
Du dokumenterar alla resultat i text och bild.
Ord och begrepp
Använda för årskursen anpassade begreppen surt, basiskt, indikator, ph-värde, ph-skala mm
 • Ke  E 6
När vi diskuterar eller skriver använder du ord och begrepp slumpartat
När vi diskuterar eller skriver använder du något begrepp på ett fungerande sätt.
När vi diskuterar eller skriver använder du många begrepp på ett fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: