Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2015-11-10 09:43 i Skegrie skola F-6 Trelleborg
Skegrie fritids pedagogiska planering kring normer och värden.
Grundskola F – 5

I fritidshemmet ska eleverna få möjlighet att utveckla en förståelse och respekt för andra människors egenvärde genom att på olika sätt träna eleverna i sociala färdigheter i olika grupperingar. Att arbeta aktivt med elevers relationer innebär att vara lyhörd och visa respekt för elevernas behov och intressen och därmed få eleverna att känna sig betydelsefulla.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska lära sig att respektera andra människors egenvärde.

Eleverna ska ges möjlighet att skapa goda relationer.

Eleverna ska utveckla en positiv självbild och ett bra självförtroende. 

Mål-centralt innehåll

Att varje elev får möjlighet utifrån sina intressen, färdigheter och egenskaper att synliggöras i en positiv anda.

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,

Mål till eleven

Att du deltar aktivt i samlingar och gemensamma aktiviteter.

Att du respekterar andra och accepterar att alla inte har samma åsikt som du.

Att du är öppen för och vågar utveckla nya kontakter.

Att du tänker på att använda ditt språk på ett sådant sätt att ingen annan känner sig kränkt.

Metoder/Aktiviteter

Samlingar

Värderingsövningar

Samarbetsövningar

Sociogram

Samtal

Massage

Lekar

Enkäter

 

Utvärdering/Reflektion

Pedagogerna gör sociogram.

Genom samtal, enskilt och i grupp.

Sammanställning av enkäter.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: