Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delar av tal

Skapad 2011-01-12 21:35 i Djupedalskolan Partille
decimaler, bråk och procent
Grundskola 5

Förståelse för tal och hur de är uppbyggda behövs för att jobba säkert i matematiken! Här ska du öva dig på olika sätt att uttrycka delar av tal - bråk, decimaler och procent.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

  •  Inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer
  •  Grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal, närmevärden, proportionalitet och procent
  •  Ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform
  •  Utvecklar sin förmåga att använda enkla matematiska modeller samt kritiskt granska modellernas förutsättningar, begränsningar och användning
  •  Förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler
  •  Utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer

Hur vi jobbar

genomgångar

gruppdiskussioner

övningar enskilt och i grupp

konkret material t ex bråkpussel

filmer

Hur visar du vad du kan?

delaktighet i diskussioner och genomgångar

argumentera och resonera kring dina tankar och lösningsförslag vid gruppuppgifter

skriftliga uppgifter

 

 

Matriser

Kunskapskrav Matematik år 9

Problemlösning

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **medverka** i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett **väl fungerande** sätt.

Taluppfattning och tals användning

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Dessutom beräknar och löser eleven additions­ och subtraktionsuppgifter inom talom­rådet 1–10 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder samt **medverkar** i att visa och uttrycka multiplikation och division.
Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisions-uppgifter på ett **delvis fungerande** sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifter på ett **väl fungerande** sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Eleven kan också **medverka** i att avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven kan också på ett **delvis fungerande** sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven kan också på ett **väl fungerande** sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven **bidrar** också till omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven ger också **enkla** omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven ger också **välutvecklade** omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.

Tid och pengar

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **bidra** till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra **enkla** och till **viss del underbyggda** resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra **välutvecklade** och **väl underbyggda** resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.

Sannolikhet och statistik

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven **bidrar** till att beskriva informationen i tabeller och diagram.
Eleven beskriver informationen i tabeller och diagram på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
Eleven beskriver informationen i tabeller och diagram på ett **ändamålsenligt** sätt.

Geometri

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och **bidrar** till att storleksordna enheterna.
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med **viss säkerhet**.
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med **säkerhet**.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: