Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 3

Skapad 2015-11-10 14:56 i 0 Lextorpsskolan F-6 Trollhättan
Grundskola 3 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Syfte och förmågor

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 • Idh  E 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
 • Idh  E 6
  Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
 • Idh  E 6
  Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  E 6
  Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Idh  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
 • Idh  E 6
  Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
 • Idh  E 6
  Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Hur ska vi arbeta?

Under åk 3 kommer vi att:

 • Leka lekar och spela olika spel inomhus och utomhus. Träna på lekarnas/spelets regler. Träna på att samarbeta och vara i ett lag.
 • Träna grovmotorik och sammansatta rörelser med olika gymnastikredskap till exempel genom olika hinderbanor.
 • Träna rörelse till musik och enkla danser.
 • Kartkunskap och orientering i idrottshallen och på skolgården.
 • Simundervisning.
 • Samtala om upplevelser av lektionerna och träna på ord och begrepp.
 • Prata om allemansrätten.
 • Träna på att visa hänsyn och säkerhet vid lekar/spel och utevistelse.

 

 

Bedömning

 • Din förmåga att delta aktivt i alla olika moment och hur du anpassar dina rörelser till aktiviteten.
 • Din förmåga att samarbeta med andra, visa hänsyn och tänka på din och andras säkerhet i lekar/spel.
 • Din förmåga att följa lekens regler.
 • Din förmåga att kunna simma.
 • Din förmåga att förstå en karta, kartans symboler och kunna orientera efter den.
 • Din förmåga att kunna berätta om upplevelser efter lektionen.
 • Att du känner till grunderna om allemansrätten.

Arbetstid

Idrottslektion 60 minuter varje vecka.

Simundervisning 40 minuter vid 5 tillfällen.

Matriser

Idh
Idrott åk 3

Bedömningsmatris idrott och hälsa åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Socialt
Är inte ombytt.
Är ibland ombytt och duschar.
Är oftast ombytt och duschar.
Är alltid ombytt och duschar.
Socialt
Är inte tyst och lyssnar inte på samlingen och instruktioner.
Är ibland tyst och lyssnar ibland på samlingen och instruktioner.
Är oftast tyst och lyssnar oftast på samlingen och instruktioner.
Är alltid tyst och lyssnar alltid på samlingen och instruktioner.
Socialt
Kan inte följa lekens/spelets regler. Kan inte visa hänsyn.
Kan ibland följa lekens/spelets regler. Kan ibland visa hänsyn.
Kan oftast följa lekens/spelets regler.Kan oftast visa hänsyn.
Kan alltid följa lekens/spelets regler. Kan alltid visa hänsyn.
Rörelse
Deltar inte i lekar/spel/idrotter.
Deltar ibland i lekar/spel/idrotter.
Deltar oftast i lekar/spel/idrotter.
Deltar alltid i lekar/spel/idrotter.
Rörelse
Deltar inte i dans och rörelse till musik.
Deltar ibland i dans och rörelse till musik.
Deltar oftast i dans och rörelse till musik.
Deltar alltid i dans och rörelse till musik.
Rörelse
Anpassar inte sina rörelser till leken/spelet.
Anpassar till viss del sina rörelser till leken/spelet.
Anpassar sina rörelser relativt väl till leken/spelet.
Anpassar sina rörelser väl till leken/spelet.
Rörelse
Anpassar inte sina rörelser till takt och rytm.
Anpassar till viss del sina rörelser till takt och rytm.
Anpassar sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
Anpassar sina rörelser väl till takt och rytm.
Rörelse
Deltar inte i simundervisning
Tränar simning på grunt vatten.
Tränar simning på djupt vatten.
Kan simma 200 meter varav 50 meter ryggsim.
Häls och livsstil
Kan inte samtala om upplevelser av lek, hälsa och utevistelse.
Kan med enkla ord samtala om upplevelser av lek, hälsa och utevistelse.
Kan samtala om upplevelser av lek, hälsa och utevistelse.
Kan samtala om upplevelser av lek, hälsa och utevistelse. Kan berätta om hur aktiviteter påverkar hälsan.
Friluftsliv/ Utevistelse
Kan inte enkla kartors uppbyggnad och orientera efter dem.
Kan några kartsymboler. Kan följa en karta på linjeorientering i gymnastiksalen.
Kan flera kartsymboler. Kan förstå och följa en karta över gymnastiksalen.
Kan många kartsymboler, Kan förstå skolgårdskarta och orientera efter den.
Friluftsliv/ Utevistelse
Kan inte genomföra aktiviteter utomhus.
Kan ibland genomföra aktiviteter utomhus.
Kan oftast genomföra aktiviteter utomhus.
Kan alltid genomföra aktiviteter utomhus.
Friluftsliv/ Utevistelse
Känner inte till allemansrätten.
Känner till allemansrättens grunder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: