👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2015-11-10 19:01 i Harbo skola F-6 Heby
Grundskola 5 – 6 Kemi
Det här arbetsområdet kommer att handla om syror och baser. Vi kommer att undersöka vilka ämnen som är sura och basiska, vilka egenskaper de har och vilka effekter det har på vår kropp och på naturen. Vi kommer även att lära oss om hur man kan avgöra om ett ämne är surt eller basiskt.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi kommer att leta fakta i böcker, på nätet och genom att se film. Vi kommer att göra laborationer för att se de olika ämnenas egenskaper.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma din/dina: 

 • förmåga att genomföra laborationer på ett säkert sätt
 • förmåga att dokumentera dina laborationer
 • förmåga att dra slutsatser av dina laborationer
 • kunskaper om några syror, deras namn och egenskaper
 • kunskaper om några baser, deras namn och egenskaper
 • kunskaper om olika indikatorer
 • Känna till olika typer av indikatorer, vad de gör samt hur de används.

 • Kunna bestämma pH-värdet på olika lösningar och förstå vad det innebär.

 • Förstå vad försurning innebär för miljön, vad som orsakar det samt hur man kan förhindra det.

   

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi kommer främst att arbeta med området under veckorna 46-49

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Mall

E
C
A
Laborationer
Genomförande
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
Du kan genomföra enkla laborationer med hjälp av planeringar. Du använder utrustningen på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan genomföra enkla laborationer med hjälp av planeringar. Du använder utrustningen på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan genomföra enkla laborationer med hjälp av planeringar. Du använder utrustningen på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Laborationer
Dokumentera
 • Ke  E 6
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Laborationer
Jämföra resultat
 • Ke  E 6
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Syror
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
Du kan benämna några syror och på ett enkelt sätt beskriva deras egenskaper.
Du kan benämna några syror och på ett utvecklat sätt beskriva deras egenskaper.
Du kan benämna några syror och på ett välutvecklat sätt beskriva deras egenskaper.
Baser
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
Du kan benämna några baser och på ett enkelt sätt beskriva deras egenskaper.
Du kan benämna några baser och på ett utvecklat sätt beskriva deras egenskaper.
Du kan benämna några baser och på ett välutvecklat sätt beskriva deras egenskaper.
Miljö
på ett enkelt sätt förklara vad försurning innebär för miljön, vad som orsakar det samt hur man kan förhindra det.
på ett utvecklat sätt förklara vad försurning innebär för miljön, vad som orsakar det samt hur man kan förhindra det.
på ett välutvecklat sätt förklara vad försurning innebär för miljön, vad som orsakar det samt hur man kan förhindra det.