Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyresö historia

Skapad 2015-11-11 07:31 i Njupkärrs skola Tyresö
Vi ska tillsammans lära oss om Tyresös historia från att havsbotten till vår boplats.
Grundskola 1 – 9
...

Innehåll

1. Namn på arbetsområde eller tema

 

Vi ska lära oss om Tyresös historia. För mycket länge sedan var Tyresö havsbotten och nu är det vårt fina samhälle. Vi ska titta på några viktiga platser, händelser och personer genom tiderna. 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Här kopplar du till det centrala innehåll som kommer att behandlas. Använd knappen "Koppla".

Skriv över denna text.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Hi  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • Hi  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

4. Arbetssätt

Vi ska:

 • Besöka olika viktiga platser i Tyresö.
 • Vi ska läsa om Tyresö i böcker och material.
 • Vi ska skriva berättande texter och faktatexter. Till texterna kommer vi rita bilder eller använda bilder för att göra det tydligare. 
 • Vi kommer att arbeta enskilt och i grupp.
 • Vi ska lära andra om det vi lärt oss t ex våra fadderbarn.

 

5. Bedömning

Vi bedömer de uppgifter som du genomföra och hur du kan samtala med andra om det du lärt dig. Vi tittar på resultaten på tipspromenader och andra kunskapskontroller. 

6. Kunskapskrav

Här visar du aktuella kunskapskrav. Använd Tyresö kommuns matriser genom att använda knappen "kopiera matris". Använd endast de delar av matrisen som behandlas i arbetsområdet. (Klicka på "x" för de kunskapskrav du vill ta bort. Mer information hittar du i handboken)

Skriv över denna text.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: