Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokcirkel

Skapad 2015-11-11 09:04 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Eleven kommer att utveckla sin förmåga att läsa genom att läsa olika sorters texter. Eleven visar att hon/han förstått genom att återberätta eller svara på frågor. Eleven provar olika lässtrategier.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Hej! Välkommen till skönlitteraturens magiska värld! Du kommer att utveckla din läsförmåga genom läsa olika sorters texter och prova olika lässtrategier och diskutera dessa. Vi kommer under fem veckor läsa en bok och ha en bokcirkel om denna och diskutera innehållet.

Innehåll

Det här ska vi lära:

- att samtala och diskutera kring en gemensam bok

- att kunna analysera en boks innehåll

- att läsa olika typer av böcker

- att göra kronologiska sammanfattningar

Så här ska vi arbeta:

- läser lite högt ur boken som inspiration

- läser ett par kapitel hemma

- gör en arbetsuppgift till det du läst

- samtalar i grupp om det ni läst

Så här får du visa:

- skriftligt genom arbetet i bokcirkelhäftet

- muntligt i din bokcirkelgrupp

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: