👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre inriktningar: Ortodoxa, Katolska och Protestantiska kyrkan

Skapad 2015-11-11 13:35 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Vi kommer fördjupa oss i Kristendomens tre största inriktningar! Dessa har på olika sätt format och influerat Europa/Världens politik, kultur samt samhälle.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Över 2 miljarder människor på jorden sägs tillhöra denna världsreligion och är därmed även den till antal enskilt största religionen. Men hur enig är den?

Innehåll

Bedömning av arbetsområdet:

Området kommer fokusera utifrån olika centrala begrepp för att hitta likheter och skillnader.

Huvuduppgiften är enskild och kommer bli bedömd som en inlämningsuppgift. Arbete är som vanligt knutet till lektionstid och inte anpassat för att göra hemma.

Jag kommer att bedöma:

  • Hur du förhåller dig till varje begrepp, vad du väljer att presentera som viktigt. Fakta förståelse.
  • Egen reflektion kring likheter och skillnader, utgångspunkten för detta är självklart att du bygger det på fakta.
  • Medvetenhet kring källhantering, källkritik är inte det dominerade i arbetet men ni skall som alltid ha ett logiskt och rationellt tänkande i fakta val.

Arbetstid

v. 46-49, med fortsättning i januari, v 2-3

 

Matriser

Re
Bedömnings nivåer

Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Syfte: Begrepp
Utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever
Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
Begreppsanvändning
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Syfte: Jämförelse och reflektion
Utvecklar kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. Kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor
Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
Jämförelse och reflektion
Du har grundläggande kunskaper om kristendomen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har mycket goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Syfte: Källkritik
Möjligheter att utveckla kunskap om hur man kritiskt granskar källor och samhällsfrågor med koppling till religioner och andra livsåskådningar.
Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
Källkritik och arbetsmetod
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.