Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett hjärta till Maria - högläsning

Skapad 2015-11-11 16:40 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 7 Svenska
14-åriga Maria väntar på en hjärttransplantation. Hon vill uppleva livet nu när hon kanske inte har så långt kvar att leva. Om alla sina tankar, känslor och upplevelser berättar hon i dagboksbrev till sin lillasyster. I ett av breven skriver hon:

- Jag hörde smygande steg och bestämde mig för att gå ner och titta efter. Det hade jag aldrig vågat för ett par år sedan. På den tiden var jag jätterädd för allting - mörker, ljud, spöken och våldtäktsmän. Men det har gått över sedan jag blev sjuk. Om jag är rädd för något nu, så är det för att mitt hjärta ska sluta slå... Jag gick alltså ner och där stod det en kille, som jag aldrig hade sett förut, och rotade i skrivbordet...

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

 

  

 

 

Mål med kursen

Du ska:

 • lyssna och visa att du har förstått det du har hört på olika sätt
 • uttrycka tankar i skrift samt självständigt formulera dina åsikter 
 • ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument
 • skriva en egen text i anslutning till bokens slut
 • dela in text i stycken samt kunna använda stavningsregler och skiljetecken på ett i huvudsak korrekt sätt
 • bearbeta din text samt ge och ta emot respons från en kamrat

Bedömning

Vad kommer att bedömas?

 • Din förmåga att lyssna och förstå när vi pratar om det lästa
 • Din förmåga att formulera dig och uttrycka dig i tal och skrift

Hur kommer bedömningen gå till?

 • Du kommer muntligt att få delta i bokdiskussioner kring det lästa
 • Du kommer regelbundet att få svara på frågor och formulera egna tankar och åsikter 
 • Du kommer att få en skrivuppgift efter att vi läst färdigt boken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Ett hjärta till Maria - högläsning

Loggboksskrivning

>>>>
>>>>
>>>>
Innehåll
Ditt innehåll är begripligt Du besvarar frågorna så att mottagaren inte behöver läsa frågorna för att förstå innehållet
Ditt innehåll är tydligt Du besvarar frågorna utförligt
Ditt innehåll är tydligt Du besvarar frågorna utförligt, ger exempel, tar med egna funderingar och jämförelser från egna erfarenheter
Skrivregler
Du använder grundläggande regler för stavning och skiljetecken för det mesta
Du använder grundläggande regler för stavning och skiljetecken
Du visar att du är säker på grundläggande regler för stavning och skiljetecken

Sv
Berättelse

Berättelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Innehållet stämmer överens med uppgiften, (d.v.s. utgår från bokens handling). Du beskriver enkelt, begripligt och läsaren kan förstå texten och dess syfte (roa)
Innehållet framgår tydligt. Du beskriver mer varierat och texten står på egna ben.
Innehållet är tydligt. Du beskriver varierat och utvecklat. Texten står på egna ben och har ett tydligt budskap.
Disposition
Din text har en början, ett innehåll och ett slut.
Din text har en passande inledning, ett fylligt innehåll och en tydlig avslutning.
Texten är mycket välplanerad och dispositionen är avancerad, men ändå tydlig.
Språk
Du använder enkla ord, beskrivningar och försöker göra egna formuleringar. Du visar viss variation i ditt ordval. Du blandar ibland skriftspråk/ talspråk samt gör vissa stavfel.
Du gör utvecklade beskrivningar och egna formuleringar. Du visar variation i ditt ordval och använder specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardagliga ord. Viss osäkerhet när det gäller stavning kan förekomma om du använder svårare ord.
Du gör välutvecklade beskrivningar och egna formuleringar Säkert och korrekt skriftspråk och stavning.
Meningsbyggnad
Du skriver med enkla, korta, men väl fungerande meningar.
Du försöker skriva längre meningar och variera meningsbyggnaden.
Meningsbyggnaden är varierad och säker.
Styckemarkering
Du blandar olika markeringar för nytt stycke; hybridstycke, blankrad och indrag, utan att man som läsare förstår systemet.
Jag markerar nytt stycke med blankrad.
Jag markerar nytt stycke med blankrad.
Användning av tecken
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas. Du använder oftast liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast på ett lämpligt sätt. Du använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt och kreativt sätt. Du använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.

Sv

>>>>
>>>>
>>>>
I
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: