Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Milstensskolan, Fysik, åk 5

Skapad 2015-11-12 09:55 i Pysslingen Skolor Milstensskolan Pysslingen
Grundskola 4 – 6 Fysik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Människan i rymden och användningen av satelliter.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

För elever och föräldrar

Här kan elever och föräldrar ta del av:


 • Mål för undervisningen
 • Undervisning och examinationen
 • Bedömningen

Väder, tid och vårt solsystem

Klassen har en egen vädersida som är utformad som en tidning. Vi kommer att skriva artiklar, insändare, reportage förklaringar på olika delar inom meteorologin, göra undersökningar i klassrummet som redovisas på , lägga in prognoser och spännande fakta.

 • Känna till olika begrepp inom  meteorologin.
 • Känna till olika väderfenomen och deras orsaker.
 • Känna till hur väderprognoser görs. 
 • Göra väderobservationer med tillhörande tabeller och diagram.
 • Känna till vattnets kretslopp, om dess egenskaper och aggregationsformer.
 • Känna till luftens egenskaper och sammansättning.
 • Känna till vårt solsystems himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra.
 • Veta hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 •  Planera, utföra och utvärdera enkla undersökningar.
 • Använda olika mätinstrument.
 • Dokumentera undersökningar.
 • Analysera resultat och diskutera.
 • Söka information från olika källor och värdera dem.
 • Skriva olika typer av texter.
 • Bearbeta texter.
 • Använda bilder i arbetet.
 • Förklara svåra ord.

I området integrerar vi fysik, kemi och svenska.

NTA - Flyta och sjunka

Du kommer att få lära dig om varför vissa föremål flyter och varför andra sjunker i vatten. Du kommer att få olika uppdrag, träna på att följa anvisningar och att arbeta självständigt och i liten grupp eller par.

Det är viktigt att du för noggranna anteckningar och gör tydliga tabeller som du kan titta tillbaka på. Det sista uppdraget blir som ett test där du utgår från dina tidigare laborationer och anteckningar.

Arbetsområdet avslutas med ett kort prov.

Du kommer att: 

 • utföra experiment och undersökningar vilkas resultat du sedan använder och vidareutvecklar.
 • dokumentera undersökningar och resultat kontinuerligt i form av bild, text, tabeller och diagram.
 • samarbeta med andra och träna på att diskutera och argumentera.
 • samtala om dina och övriga klasskamraters experiment och resultat för ökad förståelse och kunskap.
 • läsa och samtala om vad som flyter eller sjunker samt begreppet densitet.

Du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • kunna förklara varför vissa föremål flyter (flytförmåga) och varför andra sjunker.
 • förklara vad densitet är.
 • veta vad som påverkar flytförmågan.
 • veta vem Arkimedes var och vad han upptäckte.
 • utveckla kunskaper i hur man kan bygga en balansvåg och hur den sedan används.
 • utföra enkla experiment och undersökningar.
 • dokumentera med hjälp av tabeller, bilder och text.
 • samarbeta, samtala och diskutera.

 

Matriser

Fy
Fysik Bedömningsmatris år 4-6 2014-2015

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett ... sätt.
Ganska bra
Bra
Mycket bra
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett … sätt hur informationen och källorna kan användas.
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ... sätt till situationen.
Ganska bra
Bra
Mycket
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ... i undersökningar.
Ganska bra
Bra
Mycket bra
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett ... sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Enkelt Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Utvecklat Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Välutvecklat Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan visa på ett … sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
Du kan diskutera på ett … sätt om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus. Du jämför hur det hänger ihop med andra saker i fysiken.
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Du kan ge exempel och beskriva hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop på ett enkelt sätt. Du beskriver hur det hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.
Du kan ge exempel och beskriva hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop på ett enkelt sätt. Du beskriver hur det hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.
Du kan ge exempel och förklara hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop på ett enkelt sätt. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.
Du kan ge exempel och förklara hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop på ett enkelt sätt. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.
Du kan ge exempel och beskriva hur himlakroppar rör sig. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det blir dag och natt, månader och årstider.
Du kan ge exempel och beskriva hur himlakroppar rör sig. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det blir dag och natt, månader och årstider.
Du kan ge exempel och diskutera på ett utvecklat sätt hur himlakroppar rör sig. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det blir dag och natt, månader och årstider.
Du kan ge exempel och diskutera på ett välutvecklat sätt hur himlakroppar rör sig. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det blir dag och natt, månader och årstider.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: