👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FLAMMY

Skapad 2015-11-13 10:58 i Myran Dibber Sverige AB
Med hjälp av Flammy strävar vi efter att utveckla barnens medvetenhet kring brandsäkerhet.
Förskola
Hej, jag heter Flammy och tillsammans med mig ska vi lära oss om hur vi kan få det brandsäkrare hemma och på förskolan.

Innehåll

BAKGRUND

Vi kopplar samman barnens intresse och funderingar till Flammy för att skapa meningsfulla aktiviteter och lärandesituationer.

MÅL

Huvudmål utifrån LPFÖ-98

Varje pedagog ansvarar för att vara lyhörd för varje situation som barnen visar ett intresse för Flammy. Samtidigt som pedagogerna väcker barns nyfikenhet och erbjuder barnen möjlighet att på så sätt utveckla sitt intresse, förståelse och förmåga för ämnet.

METOD - GENOMFÖRANDE

Genom att vara lyhörd och närvarande som pedagog fångar vi in barnens tankar och funderingar, ett verklighetsanknutet lärande, där vi ger barnen verktyg och tar vara på aktuella händelser i vardagen för att skapa lärandesituationer.

DOKUMENTATION

Vi fotograferar barnen när de gör aktiviteten för att "fånga" situationen som vi sedan kan arbeta vidare med och återkoppla tillsammans med barnen.

Dessutom dokumenteras aktiviteten i Unikum för att delge föräldrar vad vi gjort och till den enskildes lärlogg.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Med hjälp av kontinuerlig pedagogisk dokumentation, framförallt bilder, utvecklar vi verksamheten och miljön och ger också barnen möjlighet att analysera och tänka kring sitt eget lärande och sin egen läroprocess.