Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska dörren

Skapad 2015-11-13 13:41 i Sörviks skola Ludvika
Ett skrivprojekt med 9 kapitel där eleverna skriver en roman och illustrerar bilderna själv.
Grundskola 5 Svenska
Du ska skriva en egen roman, indelad i kapitel. Du ska illustrera bilderna själv och skriva rent texten på datorn.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att skriva berättande texter
 • din förmåga att hålla en röd tråd i ditt skrivande
 • din förmåga att kunna följa en beskrivning för ditt skrivande
 • din förmåga att skriva olika slags texter, dialog, beskrivningar, brev mm
 • din förmåga att måla bilder för att illustrera dina texter.
 • din förmåga att använda vanliga skrivregler (skiljetecken)

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska öva på detta genom att följa en arbetsbeskrivning men ändå skriva utifrån din fantasi. Varje kapitel har en tydlig instruktion om vad kapitlet ska innehålla.

Vi ska ha genomgångar och gemensamma diskussioner i samband med varje kapitel.

I instruktionen framgår vad du ska öva på: t.ex. använda talstreck, skriva i brevform och dialog, göra en lista, binda ihop i berättelsens trådar, gestalta karaktärerna och miljöer m.m.

 

Vad som kommer att bedömas:

Läraren kommer att bedöma din förmåga att:

 •  skriva berättande texter med en handling som håller en röd tråd

 •  använda vanliga skrivregler (skiljetecken)

 • gestalta miljöer och figurer

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Hur du får visa vad du kan:

Du ska visa vad du kan genom att först skriva din roman för hand och efter respons från lärare ska du skriva rent den på datorn.

Matriser

Sv
Ludvika Pedagogisk planeringsmall- Den magiska dörren

Betygskriterier för betyget A i årskurs 6
Betygskriterier för betyget C i årskurs 6
Betygskriterier för betyget E i årskurs 6
På väg mot E
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: