👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Going to Australia - a trip downunder

Skapad 2015-11-15 20:56 i Ekhagaskolan Mölndals Stad
Ett realiaprojekt i engelska.
Grundskola 7 – 9 Engelska
G'day!

This is a project about Australia where you will get to know the country, its history, culture, tradition and language. You will also get to go on a road trip to explore the country even further.

Innehåll

Kopplingar till läroplan/syfte, centralt innehåll...

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Tillvägagångssätt

You work as a reporter for the travel magazine ”Far & Away”. Your mission is to make a reporting from a trip to Australia. Tell us what you see, where you go and what you experience,

You choose for yourself where in Australia you want to go.

Besides your account of a journey your reporting must contain something about the history, geography, culture, sport, animal life, food, religion etc, of Australia (at least three)

This reporting will be finished on Monday November 30 (w 49).

Make a manuscript with key words, a Power Point presentation or a video and prepare to account for your work on Monday November 30.

This is an oral examination and the work will be carried out individually.


 Start by watching this video about the top ten favorite destinations:
http://www.youtube.com/watch?v=QCgKd7oghLI

 Let's learn some Aussie words. Watch this video: http://www.youtube.com/watch?v=nDWsVXurkj8 – yet ?

 


Some pages where you can find useful information:
Travel guides:
http://www.australian-information-stories.com/travel-to-australia.html
http://www.atn.com.au/
Australian Tourist Commission: http://www.australia.com
http://www.melbourne.vic.gov.au/
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/
http://www.alicesprings.nt.gov.au/
http://travel.nationalgeographic.com/travel/countries/australia-facts/

 

Best of luck!

Matriser

En
Australia

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Realia - göra jämförelser
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Muntlig/skriftlig framställning
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.