👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd väska år 5

Skapad 2015-11-16 10:54 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Eleverna får designa & sy en väska.
Grundskola 5 Slöjd

Innehåll

Syften för arbetsområdet 

Att sy en väska efter en arbetsbeskrivning. Designa fickor utifrån en egen idé. 

Undervisningens innehåll-vad?

  • Göra en planering på väskan.
  • Vid varje slöjdtillfälle ska arbetet dokumenteras i dokument på Driven.
  • Tillverka väskan
  • Göra en redovisning

Arbeta efter olika arbetsbeskrivningar och redovisa arbetet när det är klart.

Undervisningens innehåll-hur?

  • Vilka material ska jag använda
  • Vilka verktyg behöver jag
  • Rita en skiss på väskan
  • Ispiration kommer att ges i form av mönster, bilder, foto och uppsydda modeller.
  • Under arbetets gång kommer din lärare att ha muntliga genomgångar som du förväntas ta del av.
  • Du uppmuntras att diskutera olika problem som du ställs inför med dina klasskamrater. Tillsammans eller enskilt hittar ni olika lösningar som kan prövas.
  • Du lägger vikt vid att lära dig rätt begrepp både när det gäller verktyg och olika moment.
  • Ditt arbete kommer att dokumenteras digitalt. Detta kommer att vara med i bedömningen.

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske vid arbetstillfälle, genom inlämning av dokument och efter avslutat arbete.

För att utveckla dina förmågor måste du göra följande

  •  Vara aktiv under lektionerna.
  • Vara delaktig i genomgångarna vi har.
  • Diskutera problem som uppstår under arbetets gång.
  • Skriva i ditt dokument och reflektera över vad du nar lärt dig.
  • Kunna använda slöjdspecifika begrepp, t ex mönsterutläggning, trådrakt, sömsmån, rätsida och avigsida.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
    Sl
  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
    Sl
  • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
    Sl
  • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
    Sl
  • Centralt innehåll
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
    Sl  4-6
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
    Sl  4-6
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
    Sl  4-6
  • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
    Sl  4-6
  • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
    Sl  4-6
  • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
    Sl  4-6
  • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
    Sl  4-6
  • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
    Sl  4-6
  • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
    Sl  4-6