Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP för tema Rymden åk 2 vt 2016

Skapad 2015-11-16 15:29 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Vi lär oss om planeterna, solen, månen och stjärnorna.
Grundskola 2 NO (år 1-3)

Vi lär oss om planeterna, solen, månen och stjärnorna.

Innehåll

Undervisningens innehåll: Vad?

Big bang - Hur skapades universum?
Vårt solsystem - solen och planeterna
Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
Dag och natt.
Årstiderna
Månens olika faser.
Människan i rymden.
Stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
Stjärnbilder.

 

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vad vet eleverna om rymden? De diskuterar parvis och skriver.
Hur skapades universum? Vi läser en berättelse om Big bang och pratar om hur allt började. Barnen målar hur de tror det såg ut.
Vi visar hur solsystemet är uppbyggt och hur solen, månen och jorden rör sig.
Vi bygger upp solsystemet på väggen.
Vi tittar på filmer om rymden.
Vi skapar olika stjärnbilder.
Vi läser böcker och svarar på frågor.
Vi skriver enkla faktatexter.
Vi sjunger sånger kopplade till rymden.

Kunskapskrav för år 3

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • NO   3
  Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Bedömning

Vi bedömer

- hur eleven kan förklara hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. Varför har vi olika årstider? När har det gått ett dygn/ett år? 

- hur eleven kan återge fakta av det han/ läst eller hört genom att skriva, rita och tala.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: