👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hus i handflata

Skapad 2015-11-16 16:06 i Grebbestadsskolan Tanum
Sammarbete med svenskan Bygga ett hus som får plats i en handflata. Denna målas och fotas utomhus. Efter det skrivs det dikter och avslutar med en utsällning.
Grundskola 4 Bild
I detta arbete kommer du få bygga ett litet hus i kartong som skall få plats i din handflata. Det kan vara vilket typ av hus som hällst. De målas och fotograferas sedan utomhus i en utänkt miljö. Efter det är det dags att skriva dikter i svenskan och avslutningsvis har vi en utsällning i matsalen!

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Mål

- Att du skall få bygga tredimentionellt.

- Få vara med om att skapa något som man får utveckla i flera led. Bygga- fota- skriva

- fotografera skapa rumslighet utifrån det som redan finns runtomkring, öva sig på att se möjligheter


Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Bedömer hur du:

- utifrån syftet kommer på hur du skall göra, och tillverkar din ide

- kommer på och fotograferar din miljö till ditt hus.

- driver ditt arbete framåt (deltar och anstränger dig)

- omdömen och reflektion (arbetsinsats kontra resultatet


Undervisning – Genomförande och tidsplan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Hus i handflata

Rubrik 1

Med hjälp på ett enkelt sätt
Mer på egen hand och på ett mer genomarbetat sätt
Ide huset
Genomförandet - bygget
Ide och fotograferande av huset i sin miljö
Drivet
Ge omdöme arbetsinsats- resultat