👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk. 3

Skapad 2015-11-16 19:14 i Hälsingbergsskolan Falun
Istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern kommer vi arbeta med under åk.3.
Grundskola 3 Svenska Historia Bild SO (år 1-3)
Nu tar vi reda på hur livet sett ut innan vår tid. Hur och när kom det människor hit till Norden? Vad levde de av? Vi jämför hur vi lever idag och hur det var under forntiden.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Konkretisering av mål

Du ska kunna
- namnge samt tidsordna jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern .

- beskriva och jämföra människornas bostäder, mat, kläder, redskap, vapen och gravar  under de olika tidsåldrarna under forntiden.

- jämföra likheter och skillnader, hur livet är idag jämfört med under forntiden .


- läsa och förstå enkla faktatexter och använda dig av innehållet till att svara på frågor samt skriva faktatexter och måla  bilder till.


 - läsa av en tidslinje och förstå begreppen nutid, dåtid och framtid.


- känna till några spår av forntiden i naturen.

Arbetssätt

 • Se film
 • Diskussioner
 • Läsa och skriva faktatexter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Hi  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3

Matriser

Hi Sv Bl SO
Matris Forntiden

Osäker
På god väg
Säker
Kan namnen på tidsåldrarna och i vilken ordning dom kommer.
.
.
Kan jämföra och se likheter och skillnader mellan människans levnadsvillkor förr och nu.
.
Förmågan att söka och använda information.
Kan förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid.
Kan ge exempel på spår av forntiden i naturen.
Kan berätta om några skillnader mellan stenåldern, bronsåldern och järnåldern.