Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatid åk 4-5 ht-15

Skapad 2015-11-16 20:30 i Fjällbacka Skola Tanum
Grundskola 4 – 5 Svenska Historia
Varför kallades människorna vikingar ? Vem var Oden ? Åt man pannkakor på vikingatiden ?

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du skall kunna:
- söka och jämföra, tolka information från olika historiska källor
- berätta om människors liv och villkor på vikingatiden ( likheter och skillnader)
- redogöra för vikingarnas tro och deras gudar
- redogöra för hur vikingarna kom i kontakt med andra länder och vad dessa kontakter ledde till ( vikingarnas resor , vart de gick , skepp mm)
- använda och förklara dessa begrepp: förändring likhet och skillnad orsak och konsekvens. källa och tolkning

- känna till begreppen / orden / namnen : träl, blot/offer, fornnordiska, brynja, ting, hövding, jarl, runor, plundra, kloster, vadmal, husfru, storstuga, drakskepp, Nidaros, Miklagård, Gårdarike, Särkland, Leif Eriksson, Vinland, Harald Blåtand, Snorre Sturlasson

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Hur du :
- kan söka och jämföra information
- kan dra enkla slutsatser och utifrån dessa kunna berätta och jämföra
människors liv förr och nu
- kan redogöra för de olika historiska begreppen och orden
- visa på skillnader i olika människors berättelser av sin historia och vad det kan bero på
- utför och tar eget ansvar för ditt arbete
- kan presentera/redogöra för det du har lärt dig ( skriftligt eller muntligt)

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att arbeta med:

- söka fakta från olika källor ( böcker, internet, film mm)
- olika redovisningsmetoder ( bildspel, film, teater, faktablad mm)
- läsa gemensamma texter ( Hi-boken) svara på frågor som har anknytning till det vi läst,
- förstå och tolka olika begrepp och ord

Arbetet kommer att pågå under vt-18

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi Sv
Historiamatris årskurs 4- 6 vikingatiden

1
2
3
Historisk referensram
Skeenden
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under vikingatiden.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under vikingatiden.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under vikingatiden.
Föra resonemang (undersöker, beskriver, resonerar om orsaker och konsevenser)
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Beskriva samband
(dåtid,nutid och framtid)
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan vikingatiden och nutid.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan vikingatiden och nutid.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan vikingatiden och nutid.
Motivera
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till vikingatiden.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till vikingatiden.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till vikingatiden.
Använda källmaterial
(kritiskt granska, tolka, värdera, göra jämförelser och dra slutsatser)
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Tolka spår (reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv)
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Använda begrepp (tidsrelaterade och övergripande begrepp)
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: