Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huset

Skapad 2015-11-17 12:24 i Antistilla skola Grundskolor
Vi arbetar med det spännande skrivprojektet "Huset". Du kommer under läsåret få arbeta med att skriva din egen bok genom att få olika skrivuppgifter. Syftet med detta projekt är att du ska få träna din förmåga att formulera dig och att kommunicera i tal och skrift. Du tränar också din förmåga att skriva enkla person- och miljöbeskrivningar, använda dig av skrivregler och att arbeta med bildframställning till text.
Grundskola 3 Bild Svenska
Vi utgår ifrån materialet ”Huset”. Vi kommer att arbeta med ett kapitel i taget och följa den beskrivningsom står till kapitlet. Sammanlagt ska du skriva 10 kapitel.

Till varje kapitel ska du också måla en bild enligt instruktionen.

Innehåll

Läroplanens syfte samt elevens förmågor:

Centralt innehåll:

Undervisning:

Vi utgår ifrån materialet ”Huset”. Vi kommer att arbeta med ett kapitel i taget och följa den beskrivningsom står till kapitlet. Sammanlagt ska du tillsammans med en kompis skriva 10 kapitel under våren. Till varje kapitel ska du också måla en bild enligt instruktionen.

Konkreta mål:

 Du kommer att få lära dig:

 • att skapa texter och bilder som passar ihop med varandra.
 • ge respons och ta respons av en klasskompis och sedan arbeta vidare med texten
 • träna din förmåga att skriva berättande texter, med enkla person- och miljöbeskrivningar.
 • träna dig i hur man bygger upp spännande berättelser genom att lägga ut antydningar som du följer upp i kommande kapitel, så det blir en röd tråd i din berättelse.
 • att använda dig av skrivregler.

Bedömning:

Elever i årskurs 3 ska ha godtagbara kunskaper för att nå målen i detta område. Då insats krävs ska elev och målsman få veta vad eleven saknar för att nå målet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3

Matriser

Sv Bl
Huset

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskper
Ta ansvar för och planera ditt arbete.
.
Skriva en berättelse med enkla person- och miljöbeskrivningar.
Skriva en berättelse med enkel kronologisk handling.
Visa hur text och bild samspelar.
Använda skiljetecken, stor bokstav, stavning, meningsbyggnad och andra skrivregler.
Ge och ta respons på texterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: