Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk- och munmotorisk träning

Skapad 2015-11-17 13:04 i Klockargårdens förskola Bollnäs
Vi arbetar med munmotorik och språkträning för att öka barnens förståelse och uttal i det svenska språket.
Förskola

Vi är en avdelning med 24 barn i åldrarna 4-5år. Just nu arbetar Äppelgruppen (barn födda -10) med språk och munmotorik. Det gör vi för att öka barnens förståelse och uttal i det svenska språket.

Innehåll

Bakgrund

Munmotoriska övningar har visat sig vara en bra grund för att träna barnen i språk och uttal. Vi ser att många barn behöver denna träning och på ett lustfyllt och lekfullt sätt träna barnen till ett bättre språk och tydligare uttal

Metod

Vi jobbar utifrån material vi samlar på oss och genom att lyssna till barnens intressen och behov väljer vi aktiviteter som är anpassade efter det.

Genomförande

Vi arbetar med ramsor, sagor, sånger och lekar och på ett lustfyllt sätt fångar vi barnens intressen.

Vi blåser bollar till varandra, gör "bubbeltavlor", klipper fiskar av silkespapper som vi sedan ska blåsa med hjälp av sugrör till "stekpannan" (en cirkel tejpad på ett bord eller golv) bland annat.

Vi läser även sagor med munmotoriska rörelser, ramsor med ljudträning, sånger med mera.

Vi arbetar mer med detta under en period men har det hela tiden med oss i vårt arbete

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,

Utvärdering

vi utvärderar efter varje träff tillsammans med barnen där var och en får säga vad de tyckte om träffen.

I slutet av temat kommer vi utvärdera utifrån olika frågeställningar som tex. Ser vi någon skillnad på barnens språkutveckling och uttal före och efter vi arbetat med detta? Hur var upplägget för temat? Hade vi kunnat göra något annorlunda och i så fall vad?

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: