Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi Åk 7 - Grundläggande kemi

Skapad 2015-11-17 13:59 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 7 Kemi

Kemin hjälper oss att förstå och förklara vår omvärld. Många av de utmaningar människan står inför vad gäller att lösa miljöproblem, ta fram nya och bättre material eller att ta fram nya läkemedel kan man inte lösa utan goda kunskaper i kemi. Detta arbetsområde är till för att du ska få en grundläggande kunskap om ämnens uppbyggnad och vad som händer då nya ämnen bildas. Därför ska vi börja med att lära oss hur man laborerar på ett självständigt och säkert sätt. Vi ska bland annat undersöka olika egenskaper hos ämnen samt hur man separerar ämnen från varann.

Innehåll

Målet med undervisningen är att få kunskap om…

 • känna igen laborationsmateriel
 • säkerhet i laborerandet samt varningstexter
 • att följa laborationsbeskrivningar och dokumentera experiment
 • använda en brännare på ett säkert sätt
 • kunna några av de vanligaste kemiska beteckningarna
 • beskriva ämnens egenskaper och former
 • olika typer av blandningar och lösningar
 • förklara skillnaden på en atom och en molekyl
 • förklara vad som menas med en kemisk reaktion
 • skillnaden på en kemisk reaktion och en blandning
 • känna till begreppern sur och basisk lösning, samt ha kunskap om pH skalan
 • kunna ge exempel på starka och svaga syror och känna till något om vad dessa syror har för betydelse för människan
 • kunna namge några basiska ämnen och veta något om hur dessa kan användas 
 • analysmetoder

 

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt i innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömningen grundas på din förmåga att…

Bedömningen sker genom skriftliga förhör. Hur väl du använder dina kunskaper i diskussioner under lektionstid samt hur du genomför undersökningar på ett säkert sätt utifrån en färdig planering med hänsyn till syfte samt att dra slutsatser utifrån undersökningens resultat med koppling till kemiska modeller och teorier.Kursen kommer att hållas från v.11-v.22

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: