Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht15/Vt16: Tema: Hållbar utveckling

Skapad 2015-11-18 10:10 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Under temat hållbar utveckling arbetar eleverna med Östersjön i fokus. Hur gör man en stad vid Östersjön hållbar i framtiden. Vad krävs utifrån ekologisk, ekonomisk och social aspekt.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Temaarbete i so, no och svenska. Hållbar utveckling med fokus på Trelleborg och Östersjöregionen.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Ge  A 9
  Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Konkretisering

Under temaveckorna ska eleven visa förmåga att:

- förstå och kunna använda begreppet hållbar utveckling i texter och muntligt i diskussioner

- se konsekvenser av människans aktiviteter (transporter, industri, sopor, avfall, jordbruk...) för aspekterna miljö, ekonomi, människor (social).

- diskutera och ge förslag på lösningar som skapar en hållbar utveckling för framförallt Trelleborg och Östersjön.

- aktivt undersöka kommunens arbete med hållbar utveckling med hjälp av studiebesök, intervjuer.

Arbetssätt och redovisning

Eleverna arbetar under två veckor med övergripande uppgifter om hållbar utveckling. Därefter är det grupparbete. Grupperna får olika uppdrag som de ska lösa genom att använda sig av kommunens hemsida och kommunens hållbarhetsarbete. Genom studiebesök och intervjuer tar eleverna reda på det som behövs för att lösa uppdragen. Redovisning sker på två sätt: 1 Utställning 2. Individuella inlämningsuppgifter.

Bedömning

Matriser

Ge
Ht15/Vt16: Tema: Hållbar utveckling

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hållbarhetsfrågor och lösningar
Resultatet av grupparbetet i form av fakta och information som du använder i en inlämningsuppgift.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in
Begrepp
Hållbar utveckling
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Klimatförändringar
Lektionsbaserade uppgifter + inlämningsuppgiften "ekologiska fotavtryck"
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: