👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden åk 5

Skapad 2015-11-18 13:05 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Pedagogisk planering över arbetsområdet Norden
Grundskola 5 Geografi
Du kommer nu att få ta ett steg utanför Sveriges gränser och lära dig om de länder som ingår i Norden. Du kommer även att få lära dig om de nordiska språken.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Hur vi ska arbeta.

Du kommer att få läsa och samtala om texter.

Du kommer att få titta på "Geografens testamente - Norden".

Du kommer att få samtala med kamrater och i helklass.

Du kommer slutligen få göra ett fördjupningsarbete i ett av nordens länder som du sedan presenterar för klasskamraterna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6