Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 4-5, muntlig framställning.

Skapad 2015-11-19 07:26 i Ljungskileskolan Uddevalla
Träna muntlig framställning och redovisa för klassen.
Grundskola 4 Svenska

Nu ska vi arbeta med muntlig framställning under några veckor. Vi kommer träna tillsammans i klassen, genom värderingsövningar mm. Din slutuppgift blir att redovisa om något du tycker om, exempelvis ett husdjur, en sport eller en person.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att  kommunicera.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Konkretisering av mål

Dessa mål kommer vi att jobba mot:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Arbetssätt

 Du kommer, inom detta arbetsområde, arbeta med följande:

 • Värderingsövningar i ring.
 • Beskriva ord utifrån ordkort.
 • Korta muntliga övningar inför grupp.
 • Du får tips och redskap om hur du håller en muntlig framställning.
 • Du får göra en tankekarta som stöd för den text du kommer redovisa om.

 • Göra en muntlig presentation med hjälp av stödord.

 • Öva på självbedömning och kamratbedömning.

Bedömning

 Det jag kommer att bedöma är:

 • Att du kan göra och använda en tankekarta.

 • Att du kan beskriva ditt föremål/person med inledning, händelseförlopp och avslutning.

 • Att du kan berätta om ditt föremål/person för klassen så att innehållet i det du berättar tydligt framgår.

 • Kunna ge enkla omdömen om din och andras texter och redovisningar. Vi kommer använda formen ”two stars and a wish”.

 • Att du deltar aktivt och lyssnar på dina klasskamrater.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: